Kalendář akcí

Důležitou součástí našich služeb jsou vzdělávací a školící aktivity, které realizujeme formou interních workshopů, veřejných seminářů či interaktivních online webinářů. Naše školení jsou věcná a praktická. Nebojíme se složitých otázek a náš výklad vždy upravujeme dle potřeb našich posluchačů. Často vystupujeme i na konferencích a seminářích, které pořádají naši partneři jako je např. Androsa, Value Outcomes, Ecovis Facta nebo Spolek pro ochranu osobních údajů. Kompletní přehled již proběhlých a především všech plánovaných akcí, které pořádáme nebo se jich účastníme, naleznete níže v kalendáři akcí.

webinar PROBĚHLÉ

Webinář - NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE & WHISTLEBLOWING

Tímto bychom Vás rádi pozvali na dlouho očekávaný webinář věnovaný připravované novele zákoníku práce a návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který se bude konat ve úterý 16. května 2023. O přípravě obou návrhů jsme Vás předběžně informovali v závěru loňského roku v jedné z našich pravidelných aktualit.

webinar PROBĚHLÉ

NOVÝ CENOVÝ PŘEDPIS A DOPADY NA DISTRIBUČNÍ MODELY I TRANSFEROVÉ CENY, BONUSY, INFLAČNÍ DOLOŽKY – právně a daňově

V období, kdy připravujete nové smlouvy na příští rok či zvažujete s tím související cenové a obchodní nabídky, Vás s kolegy z daňové kanceláře ECOVIS FACTA a.s. zveme na webinář věnovaný všemu kolem „cen“. Konkrétně se zblízka podíváme na problematiku nového cenového předpisu účinného od 1. ledna 2023, distribučních modelů, transferových cen, bonusů, cenových a inflačních doložek, daňových kontrol, aktuálních rozhodnutí v právní i daňové oblasti, to vše se zaměřením na oblast zdravotnictví.

webinar PROBĚHLÉ

BONUSY, INFLAČNÍ DOLOŽKY, DAŇOVÉ KONTROLY A DALŠÍ AKTUÁLNÍ TÉMATA VE ZDRAVOTNICTVÍ – PRÁVNĚ A DAŇOVĚ

V období, kdy připravujete nové smlouvy na příští rok či zvažujete cenové a obchodní nabídky, Vás s kolegy z daňové kanceláře ECOVIS FACTA a.s. zveme na již tradiční podzimní webinář zaměřený na problematiku bonusů, cenových a inflačních doložek, daňových kontrol, aktuálních rozhodnutí v právní i daňové oblasti, to vše se zaměřením na oblast zdravotnictví.
 

webinar PROBĚHLÉ

VELKÝ WEBINÁŘ FARMACIE, MARKETING A PRÁVO (CZ & SK)

Dovolujeme si Vás již tradičně v čase, kdy se k nám již pomalu začíná vkrádat podzimní počasí, pozvat na náš každoroční velký webinář FARMACIE, MARKETING A PRÁVO, kdy se opět podíváme nejen českou i slovenskou právní úpravu regulace reklamy, ale i na vše aktuální v legislativě a skutečné praxi.

seminar PROBĚHLÉ

ANDROSA - HospiCon BIO 2022

Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

seminar PROBĚHLÉ

Spolek pro ochranu osobních údajů - Konference GDPR 2022

Jakožto dlouholetý člen Spolku pro ochranu osobních údajů bude naše advokátní kancelář i letos partnerem odborné konference věnované ochraně osobních údajů, kterou pořádá tento spolek ve spolupráci s Unií podnikových právníků. 

webinar PROBĚHLÉ

CENY & ÚHRADY - PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE ZÁKONEM „48“ PO KOMPLEXNÍ NOVELE A DLOUHO OČEKÁVANÝ NÁLEZ ÚS

Dovolujeme si Vás společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na předprázdninový webinář či pracovní snídani (podle Vaší preference), jehož ústředním tématem bude opět komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna 2022 nabyla účinnosti a další praktické zkušenosti, které jsme v oblasti cen a úhrad nasbírali.

seminar PROBĚHLÉ

VÝROBA A UŽITÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Z POHLEDU PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PRAXE

Dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti ECOVIS FACTA pozvat na praktický seminář věnovaný právním a daňovým aspektům výroby a užití audiovizuálních děl v oblasti filmu, televizních pořadů a reklamy. Ať už pracujete v produkční společnosti, reklamní agentuře nebo přímo u zadavatele (klienta), tak je tento seminář určen právě pro Vás.

Seminář plánujeme uskutečnit pouze v prezenční formě v příjemném prostředí restaurace Altány Kampa, kde bude pro účastníky zajištěno také snídaňové občerstvení.

webinar PROBĚHLÉ

APLIKACE PRO ODBORNÍKY I PACIENTY, WEBOVÉ STRÁNKY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

S ohledem na dění posledních dvou let, kdy se řada Vašich a našich aktivit přesunula do online prostředí, narůstá množství Vašich dotazů směřujících do této oblasti.

Stále častěji spolu s Vámi řešíme praktické aspekty reklamní i nereklamní komunikace s odborníky i širokou veřejností. Je zřejmé, že pandemie posunula celé marketingové odvětví ještě hlouběji do „onlajnu“, neboť naplno ukázala potenciál online komunikačních platforem. Z těchto důvodů se budeme danému tématu blíže věnovat na webináři, který pro Vás plánujeme na datum 17. května 2022.

webinar PROBĚHLÉ

DOPLŇKY STRAVY A HRANIČNÍ PŘÍPRAVKY AKTUÁLNĚ A PRAKTICKY

S ohledem na zpětnou vazbu a dotazy, které od Vás dostáváme, jsme se rozhodli pro Vás připravit praktický seminář (osobní účast) či webinář (online účast), který bude věnován dvěma tématům, jež se nám v praxi velice často prolínají, a to doplňkům stravy a hraničním výrobkům (zejména se zaměřením na aktuální trendy a novinky).

Co Vás čeká? Jen důležité, aktuální a užitečné informace!

webinar PROBĚHLÉ

SEKTOROVÉ ŠETŘENÍ A KONTROLA SPOLEČNOSTI ….

Sektorové šetření a kontrola společnosti ….

aneb

kontrola v sídle nebo distančně? jak postupovat? jakou strategii zvolit?
co předložit? bránit se? a případně jak? jaké orgány a co kontrolují?

webinar PROBĚHLÉ

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY A IVD V ROCE 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na náš praktický seminář (osobní účast) a současně webinář (online účast) zaměřený na oblast zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro („IVD“) a očekávané legislativní novinky v oblasti zdravotnických prostředků a IVD pro rok 2022.