Kalendář akcí

Důležitou součástí našich služeb jsou vzdělávací a školící aktivity, které realizujeme formou interních workshopů, veřejných seminářů či interaktivních online webinářů. Naše školení jsou věcná a praktická. Nebojíme se složitých otázek a náš výklad vždy upravujeme dle potřeb našich posluchačů. Často vystupujeme i na konferencích a seminářích, které pořádají naši partneři jako je např. Androsa, Value Outcomes, Ecovis Facta nebo Spolek pro ochranu osobních údajů. Kompletní přehled již proběhlých a především všech plánovaných akcí, které pořádáme nebo se jich účastníme, naleznete níže v kalendáři akcí.

webinar PLÁNOVANÉ

WHISTLEBLOWING v ČR - ochrana osob, které oznamují porušení práva EU

Přijmětě pozvání na webinář, jehož tématem bude WHISTLEBLOWING v ČR.

Seminář bude zaměřen především na pravidla a podmínky zavádění ochrany osob, které oznamují porušení práva EU dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 (zkráceně tedy WHISTLEBLOWING), a to specificky se zaměřením na soukromé společnosti působící v ČR.

webinar PROBĚHLÉ

SEMINÁŘ - FARMACIE - PRÁVO - REKLAMA - ČR A SR - 9. a 10.11.2021

Každoroční velký seminář FARMACIE, MARKETING A PRÁVO, který s ohledem na množství nové regulace bude letos poprvé dvoudenní! V úterý 09. listopadu 2021 bude na programu česká regulace a ve středu 10. listopadu 2021 bude veškerý čas věnován slovenské regulaci - tradičně ve spolupráci s advokátskou kanceláří POLAKOVIČ & PARTNERS.

webinar PROBĚHLÉ

COOKIES, TELEMARKETING, EMAILING

Velice aktuální praktický webinář věnovaný nově upraveným pravidlům online marketingu a telemarketingu.

PROBĚHLÉ

WEBINÁŘ – VÝJIMEČNÁ ÚHRADA ANEB § 16 VE VÍRU ZMĚN – NOVÁ PRAVIDLA, AKTUÁLNÍ JUDIKATURA I PODROBNÉ ANALÝZY

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na webinář, v němž se budeme věnovat čistě a velmi detailně problematice § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle něhož je pacientům schvalována zdravotními pojišťovnami tzv. výjimečná úhrada.
PROBĚHLÉ

WEBINÁŘ – KOMPLEXNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A AKTUALITY Z ROZHODOVACÍ PRAXE

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na poprázdninový webinář, jehož ústředním tématem bude komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Věříme, že novela bude před koncem volebního období finálně schválena na plénu Poslanecké sněmovny, ať již ve znění přijatém dříve Poslaneckou sněmovnou či vráceném Senátem (s pozměňovacími návrhy Senátu).
PROBĚHLÉ

WEBINÁŘ – KOMPLEXNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A AKTUALITY Z ROZHODOVACÍ PRAXE – podrobný rozbor novely včetně pozměňovacích návrhů – upozornění na dopady a rizika + důležité aktuality z rozhodovací praxe Ústavu, ministerstva a soudů

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na další webinář, jehož ústředním tématem bude v současné době projednávaná komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a novela některých dalších zákonů (zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
PROBĚHLÉ

WEBINÁŘ - elektronické právní jednání v obchodní praxi - elektronický návrh, podpis, archivace smluvní dokumentace … - praktické otázky a jasné odpovědi

Vážené dámy, vážení pánové, v souvislosti s nezadržitelným rozvojem elektronické komunikace a také v souvislosti s dopady pandemie se na nás stále častěji obracíte s různými dotazy, které se týkají uzavírání smluv na dálku a vůbec pravidel elektronického právního jednání. Zajímáte se nejen o možnosti elektronického podepisování při jednání s obchodními partnery, zákazníky či zaměstnanci, ale i o možnost elektronického jednání s úřady a o další praktické dopady elektronizace státní správy.
PROBĚHLÉ

REVOLUČNÍ ZMĚNA PRAVIDEL PROPAGACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ – NOVÁ OMEZENÍ REKLAMY VÝROBKŮ CÍLÍCÍCH NA ZDRAVÍ – ÚČINNOST OD 26. KVĚTNA 2021

Vážené dámy, vážení pánové, Vaše stále častější a podrobnější dotazy nám potvrzují, že většina z Vás se již velmi intenzivně připravuje na počátek účinnosti novely zákona o regulaci reklamy. Dotazů a nejasností je stále hodně a datum účinnosti se nezadržitelně blíží.
PROBĚHLÉ

WEBINÁŘ – Kompletní nová legislativa ke zdravotnickým prostředkům

Vážené dámy, vážení pánové, máte nejasnosti k nové evropské i národní úpravě v oblasti zdravotnický prostředků? Nebo jste se nemohli zúčastnit našeho březnového webináře? Pak si Vás dovolujeme pozvat na opakování interaktivního webináře věnovaného zcela nové legislativě v oblasti zdravotnický prostředků, který se bude konat ve čtvrtek 13. května 2021.
PROBĚHLÉ

WEBINÁŘ 18/03/2021 - kompletní nová legislativa ke zdravotnickým prostředkům

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám přinést avizovaný detailnější program interaktivního webináře věnovaného zcela nové legislativě v oblasti zdravotnický prostředků, který se bude konat ve čtvrtek 18. března 2021. Jak jsme Vás již informovali v rámci našich aktualit, několika pracovních snídaní a webinářů, oblast zdravotnických prostředků se v letošním roce dočká zásadní legislativní proměny. Byť se v mnoha ohledech jedná o změny evoluční, spíše než revoluční, rozhodně není na místě hovořit jen o faceliftingu