Kalendář akcí

Důležitou součástí našich služeb jsou vzdělávací a školící aktivity, které realizujeme formou interních workshopů, veřejných seminářů či interaktivních online webinářů. Naše školení jsou věcná a praktická. Nebojíme se složitých otázek a náš výklad vždy upravujeme dle potřeb našich posluchačů. Často vystupujeme i na konferencích a seminářích, které pořádají naši partneři jako je např. Androsa, Value Outcomes, Ecovis Facta nebo Spolek pro ochranu osobních údajů. Kompletní přehled již proběhlých a především všech plánovaných akcí, které pořádáme nebo se jich účastníme, naleznete níže v kalendáři akcí.

webinar PLÁNOVANÉ

VELKÝ WEBINÁŘ FARMACIE, MARKETING A PRÁVO (CZ & SK)

Dovolujeme si Vás již tradičně v čase, kdy se k nám již pomalu začíná vkrádat podzimní počasí, pozvat na náš každoroční velký webinář FARMACIE, MARKETING A PRÁVO, kdy se opět podíváme nejen českou i slovenskou právní úpravu regulace reklamy, ale i na vše aktuální v legislativě a skutečné praxi.

seminar PLÁNOVANÉ

ANDROSA - HospiCon BIO 2022

Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

seminar PLÁNOVANÉ

Spolek pro ochranu osobních údajů - Konference GDPR 2022

Jakožto dlouholetý člen Spolku pro ochranu osobních údajů bude naše advokátní kancelář i letos partnerem odborné konference věnované ochraně osobních údajů, kterou pořádá tento spolek ve spolupráci s Unií podnikových právníků. 

webinar PROBĚHLÉ

CENY & ÚHRADY - PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE ZÁKONEM „48“ PO KOMPLEXNÍ NOVELE A DLOUHO OČEKÁVANÝ NÁLEZ ÚS

Dovolujeme si Vás společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na předprázdninový webinář či pracovní snídani (podle Vaší preference), jehož ústředním tématem bude opět komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna 2022 nabyla účinnosti a další praktické zkušenosti, které jsme v oblasti cen a úhrad nasbírali.

seminar PROBĚHLÉ

VÝROBA A UŽITÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Z POHLEDU PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PRAXE

Dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti ECOVIS FACTA pozvat na praktický seminář věnovaný právním a daňovým aspektům výroby a užití audiovizuálních děl v oblasti filmu, televizních pořadů a reklamy. Ať už pracujete v produkční společnosti, reklamní agentuře nebo přímo u zadavatele (klienta), tak je tento seminář určen právě pro Vás.

Seminář plánujeme uskutečnit pouze v prezenční formě v příjemném prostředí restaurace Altány Kampa, kde bude pro účastníky zajištěno také snídaňové občerstvení.

webinar PROBĚHLÉ

APLIKACE PRO ODBORNÍKY I PACIENTY, WEBOVÉ STRÁNKY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

S ohledem na dění posledních dvou let, kdy se řada Vašich a našich aktivit přesunula do online prostředí, narůstá množství Vašich dotazů směřujících do této oblasti.

Stále častěji spolu s Vámi řešíme praktické aspekty reklamní i nereklamní komunikace s odborníky i širokou veřejností. Je zřejmé, že pandemie posunula celé marketingové odvětví ještě hlouběji do „onlajnu“, neboť naplno ukázala potenciál online komunikačních platforem. Z těchto důvodů se budeme danému tématu blíže věnovat na webináři, který pro Vás plánujeme na datum 17. května 2022.

webinar PROBĚHLÉ

DOPLŇKY STRAVY A HRANIČNÍ PŘÍPRAVKY AKTUÁLNĚ A PRAKTICKY

S ohledem na zpětnou vazbu a dotazy, které od Vás dostáváme, jsme se rozhodli pro Vás připravit praktický seminář (osobní účast) či webinář (online účast), který bude věnován dvěma tématům, jež se nám v praxi velice často prolínají, a to doplňkům stravy a hraničním výrobkům (zejména se zaměřením na aktuální trendy a novinky).

Co Vás čeká? Jen důležité, aktuální a užitečné informace!

webinar PROBĚHLÉ

SEKTOROVÉ ŠETŘENÍ A KONTROLA SPOLEČNOSTI ….

Sektorové šetření a kontrola společnosti ….

aneb

kontrola v sídle nebo distančně? jak postupovat? jakou strategii zvolit?
co předložit? bránit se? a případně jak? jaké orgány a co kontrolují?

webinar PROBĚHLÉ

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY A IVD V ROCE 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na náš praktický seminář (osobní účast) a současně webinář (online účast) zaměřený na oblast zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro („IVD“) a očekávané legislativní novinky v oblasti zdravotnických prostředků a IVD pro rok 2022.

webinar PROBĚHLÉ

KOMPLEXNÍ NOVELA ZÁKONA „48“ A PRVNÍ MĚSÍCE ZKUŠENOSTÍ

Dovolujeme si Vás tímto společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES srdečně pozvat na praktický seminář (osobní účast) či webinář (online účast), jehož ústředním tématem bude komplexní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna 2022 nabyla účinnosti. Novele jsme v loňském roce věnovali dva webináře, avšak tentokrát novelu rozebereme praktickým pohledem konkrétních řízení a získaných zkušeností ze správních řízení zahajovaných po novém roce.     

webinar PROBĚHLÉ

WHISTLEBLOWING v ČR - ochrana osob, které oznamují porušení práva EU

Přijmětě pozvání na webinář, jehož tématem bude WHISTLEBLOWING v ČR.

Seminář bude zaměřen především na pravidla a podmínky zavádění ochrany osob, které oznamují porušení práva EU dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 (zkráceně tedy WHISTLEBLOWING), a to specificky se zaměřením na soukromé společnosti působící v ČR.

webinar PROBĚHLÉ

SEMINÁŘ - FARMACIE - PRÁVO - REKLAMA - ČR A SR - 9. a 10.11.2021

Každoroční velký seminář FARMACIE, MARKETING A PRÁVO, který s ohledem na množství nové regulace bude letos poprvé dvoudenní! V úterý 09. listopadu 2021 bude na programu česká regulace a ve středu 10. listopadu 2021 bude veškerý čas věnován slovenské regulaci - tradičně ve spolupráci s advokátskou kanceláří POLAKOVIČ & PARTNERS.