Náš tým

Naše kancelář si zakládá na udržování stabilního týmu, který disponuje zkušenostmi jak v běžné právní agendě (občanské, pracovní a korporátní právo), tak i v rámci specializovaných právních odvětví se zaměřením zejména na oblast zdravotnictví a farmacie, reklamy, duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů

Mgr. Petr Kůta

PARTNER

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále studoval na Universidad de Salamanca ve Španělsku. Profesní kariéru začínal na Úřadu vlády ČR - vrchní rada diplomatického protokolu a v advokacii má celkem 23 let právní praxe. Přednáší mj. na Vysoké škole ekonomické v Praze. Věnuje se především ochraně osobních údajů, reklamnímu a autorskému právu. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a španělském jazyce.

JUDr. Pavel Musil Ph.D.

PARTNER

Pavel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia v oboru veřejné právo. Právní praxi vykonává 23 let a specializuje se zejména na spornou agendu, pracovní, občanské a obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo. Dlouhodobě se věnuje oblasti práva nemovitostí a poskytuje služby advokátní úschovy. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Mgr. Libor Štajer

PARTNER

Libor je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právní praxi vykonává více než 19 let a specializuje na oblast farmaceutického práva (zejména regulatory problematiku léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy, kosmetických přípravků, pravidla propagace, cenovou a úhradovou regulaci, regulaci reklamy atd.), zdravotnického práva (právní otázky související s poskytováním zdravotních služeb a činností poskytovatelů zdravotních služeb). V právní praxi se zabývá i otázkami korporátního, pracovního i autorského a reklamního práva. Vzhledem k velkému osobnímu vztahu ke sportu se v posledních několika letech věnuje také oblasti sportovního práva. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Náš tým

Naším cílem je silné personální a odborné zázemí vycházející z dlouhodobě stabilního týmu, který dokonale zná požadavky našich klientů.

JUDr. Ivan David

Spolupracující advokát

Ivan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. Právní praxi vykonává do roku 2011 a specializuje se na oblast práva duševního vlastnictví (zejména práva autorského a práva ochranných známek), práva filmového, práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního, a všeobecné ochrany osobnosti. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

ivan.david@kmvs.cz
606 617 989

JUDr. Kateřina Davidová

Spolupracující advokátka

Kateřina je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právní praxi vykonává více než 18 let z čehož prvních 6 let působila v notářské kanceláři. Specializuje se na oblast farmaceutického práva (problematiků bonusů), veřejných zakázek, evidence skutečných majitelů, spolkového práva, práva obchodních korporací, a kromě toho se zabývá v praxi i obecným občanským právem a smluvní agendou. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

katerina.davidova@kmvs.cz
603 172 090
LinkedIn

Mgr. Petra Maryšková

Spolupracující advokátka

Petra je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a právní praxi vykonává již od června 2008. Specializuje se zejména na regulaci reklamy kosmetických přípravků a uvádění kosmetických přípravků na trh a věnuje se i regulaci reklamy a legislativě biocidních přípravků. Petra má i dlouholeté zkušenosti se spotřebitelskými soutěžemi, reklamním právem, ale zabývá se i smluvní agendou včetně převodu nemovitostí a pracovním právem. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

petra.maryskova@kmvs.cz
605 418 564
LinkedIn

Mgr. Bc. Lucie Macáková

Advokátka

Lucie je advokátkou, která s advokátní kanceláři KMVS spolupracuje od roku 2007. Kromě práv vystudovala také veřejnou správu. Specializuje se na oblast farmaceutického práva, potravinového práva, včetně doplňků stravy, potravin pro zvláštní lékařské účely, kojenecké výživy a speciálních potravin. V právní praxi se věnuje také veterinárním léčivým přípravkům a veterinárnímu portfoliu komplexně. Zastupuje klienty při kontrolách dozorových orgánů a správních řízeních. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

lucie.macakova@kmvs.cz
604 878 988
LinkedIn

Mgr. Věra Strejčková

Spolupracující advokátka

Věra je advokátkou s více než desetiletou praxí. Věra se věnuje závazkovému právu, a to především v oblasti farmacie, dále obchodnímu právu a pracovnímu právu. Také má řadu zkušeností v oblasti práva duševního vlastnictví a práva nemovitostí, zejména v při sjednávání nájmu obchodních i kancelářských prostor. Věra příležitostně publikuje v odborném tisku. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

vera.strejckova@kmvs.cz
725 723 893
LinkedIn

Mgr. Petra Kytýrová

Spolupracující advokátka

Petra je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Profesní kariéru zahájila v korporátní sféře, v oblasti filmové distribuce, které se věnovala 7 let. Advokacii se věnuje od roku 2011 a v advokátní kanceláři KMVS působí od roku 2015. Specializace Petry je ochrana osobních údajů, právo duševního vlastnictví a spotřebitelské právo. Věnuje se také závazkovým vztahům a marketingu. Petra je aktivním členem Spolku pro ochranu osobních údajů, pravidelně publikuje a přednáší informace z oblasti právní regulace ochrany osobních údajů a služeb informační společnosti. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

petra.kytyrova@kmvs.cz
296 210 562
LinkedIn

JUDr. Antonín Valuš Ph.D.

Spolupracující advokát

Antonín je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začínal ve veřejném sektoru, jako právník na Ministerstvu zdravotnictví ČR a jako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Advokacii se věnuje od roku 2015 a v advokátní kanceláři KMVS se specializuje na farmaceutické a zdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy a regulatory compliance v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (včetně hraničních výrobků) a veřejných zakázek. O této problematice rovněž pravidelně publikuje a přednáší. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a španělském jazyce.

antonin.valus@kmvs.cz
777 214 856
LinkedIn

Mgr. Jan Tetiva

Spolupracující advokát

Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do advokátní kanceláře KMVS nastoupil již v roce 2012 během svého studia, následně pokračoval jako advokátní koncipient a od počátku roku 2018 v ní působí jako spolupracující advokát. Jan se zaměřuje na oblast práva pracovního a trestního a dále na sporovou agendu občanského a obchodního práva. Právní poradenství poskytuje rovněž v oblasti týkající se problematiky spotřebitelských soutěží. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

jan.tetiva@kmvs.cz
721 255 307

JUDr. Lenka Vlková

Spolupracující advokátka

Lenka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a studovala též na univerzitě ve Wolverhamptonu (Velká Británie). V advokacii působí již 7 let. Zkušenosti získala mj. na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde započala svou specializaci na oblast farmaceutického a zdravotnického práva. Ve své praxi pomáhá klientům se správními řízeními o stanovování cen a úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, řeší s nimi regulatorní otázky spojené s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky a věnuje se též související agendě jako jsou revize a příprava smluv či pomoc s problematikou registru smluv. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

lenka.vlkova@kmvs.cz
728 548 499
LinkedIn

Mgr. Sylva Zborovská

Spolupracující advokátka

Sylva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala studijní stáž na University of Turku ve Finsku, kde se věnovala zejména právu evropskému a mezinárodnímu. Sylva se zaměřuje zejména na oblast obchodního práva, práva duševního vlastnictví a pracovního práva. Dále se Sylva ve své praxi věnuje rovněž problematice práva osobních údajů a reklamnímu právu. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

sylva.zborovska@kmvs.cz
777 722 698

Mgr. Martin Cach

Advokátní koncipient

Martin působí v advokátní kanceláři KMVS od roku 2017 a specializuje se na regulaci ochrany osobních údajů a kyberbezpečnosti a dalším oblastem práva informačních technologií se zaměřením na odvětví farmacie, zdravotnictví a reklamy. Martin je místopředsedou Spolku pro ochranu osobních údajů a členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působil několik let jako podnikový právník v odvětví elektronických komunikací a věnuje se také spolkovému právu zejména v odvětví sportu. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

martin.cach@kmvs.cz
777 471 074
LinkedIn

Mgr. Markéta Hrycejová

Spolupracující advokátka

Markéta je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do advokátní kanceláře KMVS nastoupila již během studia, od roku 2023 zde působí na pozici advokáta. Kromě oblasti občanského, obchodního a pracovního práva, na které se zaměřuje již od začátku svého působení v naší advokátní kanceláři, se Markéta specializuje také na farmaceutické a zdravotnické právo. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

marketa.hrycejova@kmvs.cz
721 168 234
LinkedIn

Mgr. Tobiáš Bolek

Advokátní koncipient

Tobiáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přičemž během studia práv se také krátce věnoval filmovým studiím na Filozofické fakultě téže univerzity. Do advokátní kanceláře KMVS nastoupil už jako student v roce 2020, a od roku 2023 působí již jako koncipient. Tobiáš se specializuje zejména na právo autorské, právo ochranných známek, právo filmové, právo proti nekalé soutěži a všeobecnou ochranu osobnosti. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

tobias.bolek@kmvs.cz
732 452 551

Zuzana Zamišková

Office manažerka

Zuzana je absolventkou gymnázia ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Počátky její kariéry ji zavedly do Londýna, kde získala cenné pracovní zkušenosti a postupně si vybudovala silné zázemí v oblasti gastro průmyslu a maloobchodu. Svou odbornou cestu později rozšířila o pracovní a také studijní zkušenosti na univerzitě v Amsterdamu. Během této doby nabyla cenné zkušenosti a znalosti, které formují její aktuální pozici. Získala odborné znalosti v oblasti marketingové a mediální komunikace. Od října 2023 zastává pozici office manažerky v KMVS. Zuzana komunikuje plynně anglicky.

office@kmvs.cz
+ 420 296 210 562
LinkedIn

Pavla Hrachová

Asistentka

Pavla je absolventkou Střední školy stavební v Praze. V minulosti působila v mediální a PR sféře na asistentských pozicích. Na pozici asistentky je v naší společnosti od roku 2014.

office@kmvs.cz
296 210 562
777 945 023