Náš tým

Naše kancelář si zakládá na udržování stabilního týmu, který disponuje zkušenostmi jak v běžné právní agendě (občanské, pracovní a korporátní právo), tak i v rámci specializovaných právních odvětví se zaměřením zejména na oblast zdravotnictví a farmacie, reklamy, duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů

Mgr. Petr Kůta

PARTNER

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále studoval na Universidad de Salamanca ve Španělsku. Profesní kariéru začínal na Úřadu vlády ČR - vrchní rada diplomatického protokolu a v advokacii má celkem 23 let právní praxe. Přednáší mj. na Vysoké škole ekonomické v Praze. Věnuje se především ochraně osobních údajů, reklamnímu a autorskému právu. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a španělském jazyce.

JUDr. Pavel Musil Ph.D.

PARTNER

Pavel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia v oboru veřejné právo. Právní praxi vykonává 23 let a specializuje se zejména na spornou agendu, pracovní, občanské a obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo. Dlouhodobě se věnuje oblasti práva nemovitostí a poskytuje služby advokátní úschovy. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Mgr. Libor Štajer

PARTNER

Libor je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právní praxi vykonává více než 19 let a specializuje na oblast farmaceutického práva (zejména regulatory problematiku léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy, kosmetických přípravků, pravidla propagace, cenovou a úhradovou regulaci, regulaci reklamy atd.), zdravotnického práva (právní otázky související s poskytováním zdravotních služeb a činností poskytovatelů zdravotních služeb). V právní praxi se zabývá i otázkami korporátního, pracovního i autorského a reklamního práva. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Náš tým

Naším cílem je silné personální a odborné zázemí vycházející z dlouhodobě stabilního týmu, který dokonale zná požadavky našich klientů.

JUDr. Ivan David

Spolupracující advokát

Ivan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. Právní praxi vykonává do roku 2011 a specializuje se na oblast práva duševního vlastnictví (zejména práva autorského a práva ochranných známek), práva filmového, práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního, a všeobecné ochrany osobnosti. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

ivan.david@kmvs.cz
606 617 989

JUDr. Kateřina Davidová

Spolupracující advokátka

Kateřina je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právní praxi vykonává více než 18 let z čehož prvních 6 let působila v notářské kanceláři. Specializuje se na oblast farmaceutického práva (problematiků bonusů), veřejných zakázek, evidence skutečných majitelů, spolkového práva, práva obchodních korporací, a kromě toho se zabývá v praxi i obecným občanským právem a smluvní agendou. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

katerina.davidova@kmvs.cz
603 172 090
LinkedIn

Mgr. Petra Maryšková

Spolupracující advokátka

Petra je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a právní praxi vykonává již od června 2008. Specializuje se zejména na regulaci reklamy kosmetických přípravků a uvádění kosmetických přípravků na trh a věnuje se i regulaci reklamy a legislativě biocidních přípravků. Petra má i dlouholeté zkušenosti se spotřebitelskými soutěžemi, reklamním právem, ale zabývá se i smluvní agendou včetně převodu nemovitostí a pracovním právem. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

petra.maryskova@kmvs.cz
605 418 564
LinkedIn

Mgr. Lucie Macáková

Spolupracující advokátka

Lucie je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oborů právo a veřejná správa. Právní praxi vykonává více než 13 let a specializuje se na oblast farmaceutického práva (zejména regulatory problematiku léčiv a zdravotnických prostředků), potravinového práva, včetně doplňků stravy, kojenecké výživy a speciálních potravin. V právní praxi se věnuje také veterinárním léčivým přípravkům a veterinárnímu portffoliu komplexně. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

lucie.macakova@kmvs.cz
604 878 988
LinkedIn

Mgr. Věra Strejčková

Spolupracující advokátka

Věra je advokátkou s více než desetiletou praxí. Věra se věnuje závazkovému právu, a to především v oblasti farmacie, dále obchodnímu právu a pracovnímu právu. Také má řadu zkušeností v oblasti práva duševního vlastnictví a práva nemovitostí, zejména v při sjednávání nájmu obchodních i kancelářských prostor. Věra příležitostně publikuje v odborném tisku. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

vera.strejckova@kmvs.cz
725 723 893
LinkedIn

Mgr. Petra Kytýrová

Spolupracující advokátka

Petra je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Profesní kariéru zahájila v korporátní sféře, v oblasti filmové distribuce, které se věnovala 7 let. Advokacii se věnuje od roku 2011 a v advokátní kanceláři KMVS působí od roku 2015. Specializace Petry je ochrana osobních údajů, právo duševního vlastnictví a spotřebitelské právo. Věnuje se také závazkovým vztahům a marketingu. Petra je aktivním členem Spolku pro ochranu osobních údajů, pravidelně publikuje a přednáší informace z oblasti právní regulace ochrany osobních údajů a služeb informační společnosti. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

petra.kytyrova@kmvs.cz
296 210 562
LinkedIn

JUDr. Antonín Valuš Ph.D.

Spolupracující advokát

Antonín je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začínal ve veřejném sektoru, jako právník na Ministerstvu zdravotnictví ČR a jako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Advokacii se věnuje od roku 2015 a v advokátní kanceláři KMVS se specializuje na farmaceutické a zdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy a regulatory compliance v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (včetně hraničních výrobků) a veřejných zakázek. O této problematice rovněž pravidelně publikuje a přednáší. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a španělském jazyce.

antonin.valus@kmvs.cz
777 214 856
LinkedIn

Mgr. Jan Tetiva

Spolupracující advokát

Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do advokátní kanceláře KMVS nastoupil již v roce 2012 během svého studia, následně pokračoval jako advokátní koncipient a od počátku roku 2018 v ní působí jako spolupracující advokát. Jan se zaměřuje na oblast práva pracovního a trestního a dále na sporovou agendu občanského a obchodního práva. Právní poradenství poskytuje rovněž v oblasti týkající se problematiky spotřebitelských soutěží. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

jan.tetiva@kmvs.cz
721 255 307

JUDr. Lenka Vlková

Spolupracující advokátka

Lenka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a studovala též na univerzitě ve Wolverhamptonu (Velká Británie). V advokacii působí již 7 let. Zkušenosti získala mj. na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde započala svou specializaci na oblast farmaceutického a zdravotnického práva. Ve své praxi pomáhá klientům se správními řízeními o stanovování cen a úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, řeší s nimi regulatorní otázky spojené s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky a věnuje se též související agendě jako jsou revize a příprava smluv či pomoc s problematikou registru smluv. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

lenka.vlkova@kmvs.cz
728 548 499
LinkedIn

Mgr. Sylva Zborovská

Spolupracující advokátka

Sylva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvovala studijní stáž na University of Turku ve Finsku, kde se věnovala zejména právu evropskému a mezinárodnímu. Sylva se zaměřuje zejména na oblast obchodního práva, práva duševního vlastnictví a pracovního práva. Dále se Sylva ve své praxi věnuje rovněž problematice práva osobních údajů a reklamnímu právu. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

sylva.zborovska@kmvs.cz
777 722 698

Mgr. Martin Cach

Advokátní koncipient

Martin působí v advokátní kanceláři KMVS od roku 2017 a specializuje se na regulaci ochrany osobních údajů a kyberbezpečnosti a dalším oblastem práva informačních technologií se zaměřením na odvětví farmacie, zdravotnictví a reklamy. Martin je místopředsedou Spolku pro ochranu osobních údajů a členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působil několik let jako podnikový právník v odvětví elektronických komunikací.

martin.cach@kmvs.cz
777 471 074
LinkedIn

Mgr. Markéta Hrycejová

Spolupracující advokátka

Markéta je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do advokátní kanceláře KMVS nastoupila již během studia, od roku 2023 zde působí na pozici advokáta. Kromě oblasti občanského, obchodního a pracovního práva, na které se zaměřuje již od začátku svého působení v naší advokátní kanceláři, se Markéta specializuje také na farmaceutické a zdravotnické právo. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

marketa.hrycejova@kmvs.cz
721 168 234
LinkedIn

Pavla Pospíšilová

Asistentka

Pavla je absolventkou Střední školy stavební v Praze. V minulosti působila v mediální a PR sféře na asistentských pozicích. Na pozici asistentky je v naší společnosti od roku 2014.

office@kmvs.cz
296 210 562
777 945 023