ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KMVS

Jsme zavedenou advokátní kanceláří, která působí na českém trhu již od roku 2006.

NÁŠ TÝM

Naše kancelář si zakládá na udržování stabilního týmu, který disponuje zkušenostmi jak v běžné právní agendě (občanské, pracovní a korporátní právo), tak i v rámci specializovaných právních odvětví se zaměřením zejména na oblast zdravotnictví a farmacie, reklamy, duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů

EFEKTIVNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Poskytujeme kvalitní a rychlé právní služby s důrazem na srozumitelné, přesné a jasné vyjadřování. Jsme kreativní a vždy se snažíme o to, aby námi navrhovaná řešení pomáhala efektivně rozvíjet vaše podnikání.

Založeni v roce 2006

Jsme zavedená a stále se dynamicky rozvíjející advokátní kancelář založená v roce 2006.

250+ klientů

Současné portfolio klientů tvoří více než 250 českých a zahraničních osob zejména z řad podnikatelských subjektů.

Rozumíme vám

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a španělském jazyce.

Jsme připraveni

Průběžně sledujeme trendy a vývoj legislativy, jakož i rozhodovací praxi soudů a správních orgánů. Díky tomu jsme schopni našim klientům lépe poradit.

VZDELÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Důležitou součástí našich služeb jsou vzdělávací a školící aktivity, které realizujeme formou interních workshopů, veřejných seminářů či interaktivních online webinářů.

SPOLUPRACUJEME