Kalendář akcí

Důležitou součástí našich služeb jsou vzdělávací a školící aktivity, které realizujeme formou interních workshopů, veřejných seminářů či interaktivních online webinářů. Naše školení jsou věcná a praktická. Nebojíme se složitých otázek a náš výklad vždy upravujeme dle potřeb našich posluchačů. Často vystupujeme i na konferencích a seminářích, které pořádají naši partneři jako je např. Androsa, Value Outcomes, Ecovis Facta nebo Spolek pro ochranu osobních údajů. Kompletní přehled již proběhlých a především všech plánovaných akcí, které pořádáme nebo se jich účastníme, naleznete níže v kalendáři akcí.

seminar PLÁNOVANÉ

Spolek pro ochranu osobních údajů - Konference GDPR 2022

Jakožto dlouholetý člen Spolku pro ochranu osobních údajů bude naše advokátní kancelář i letos partnerem odborné konference věnované ochraně osobních údajů, kterou pořádá tento spolek ve spolupráci s Unií podnikových právníků. 

seminar PLÁNOVANÉ

ANDROSA - HospiCon BIO 2022

Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

webinar PLÁNOVANÉ

VELKÝ WEBINÁŘ FARMACIE, MARKETING A PRÁVO (CZ & SK)

Dovolujeme si Vás již tradičně v čase, kdy se k nám již pomalu začíná vkrádat podzimní počasí, pozvat na náš každoroční velký webinář FARMACIE, MARKETING A PRÁVO, kdy se opět podíváme nejen českou i slovenskou právní úpravu regulace reklamy, ale i na vše aktuální v legislativě a skutečné praxi.