Závěr loňského roku byl poměrně hektický, pokud šlo o změny týkající se především povinného zřizovaní datových schránek pro všechny právnické osoby (včetně například spolků nebo SVJ) a také podnikající fyzické osoby, o kterém jsme Vás souhrnně informovali v jedné z našich aktualit.

Těsně před Vánoci jsme Vás také informovali, že se Ministerstvu vnitra podařilo doslova na poslední chvíli ustoupit od záměru, aby datové schránky byly automaticky zřizovány navíc i nepodnikajícím fyzickým osobám za předpokladu, že použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (tj. provedou přihlášení zejména prostřednictvím Národního identifikačního bodu (NIA), eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu nebo dnes již hojně využívané bankovní identity).

Na straně druhé se však Ministerstvu vnitra nepodařilo vhodně nastavit  podmínky vedení a publikace informací o držitelích datových schránek.

Na Ministerstvo vnitra se proto v první polovině tohoto roku snesla vlna kritiky zejména v souvislosti s neuváženou publikací seznamu držitelů datových schránek jako tzv. otevřených dat. Zveřejnění seznamu datových schránek fyzických osob (tj. i těch nepodnikajících, které si zřídily datovou schránku dobrovolně) nejen prostřednictvím formuláře pro vyhledávání konkrétní datové schránky na stránkách www.mojedatovaschranka.cz, ale současně také v rámci systému tzv. „otevřených dat“ označil Úřad pro ochranu osobních údajů za nepřijatelné. K otázce zveřejňování údajů z datových schránek vydal své stanovisko také Spolek pro ochranu osobních údajů, jehož je naše kancelář dlouholetým aktivním členem.

Kromě toho, že již došlo k odstranění seznamů nepodnikajících fyzických osob ze systému otevřených dat, byla dnes (tj. 6. listopadu 2023) publikována ve Sbírce zákonů novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tato novela, kterou navrhl poslanec a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, nemění rozsah údajů zveřejňovaných v seznamu držitelů datových schránek, ale ve vztahu k fyzickým osobám (nikoli právnickým) nahrazuje princip opt-out principem opt-in, a to s účinností od 1. února 2024. Jinými slovy, namísto automatického zápisu na uvedený seznam a nezbytné aktivní žádosti o vymazání budou nově údaje o držiteli datové schránky, který je fyzickou nebo podnikající fyzickou osobou, zapsány veřejného do seznamu držitelů datových schránek pouze na základě jeho individuální žádosti.

Kromě výše uvedené změny by mělo již s účinností od 1. ledna 2024 dojít i k dalším změnám v oblasti služeb datových schránek, a to prostřednictvím chystané novelizace vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, která je v závěrečné fázi legislativního procesu a zveřejnění ve Sbírce zákonů se očekává v řádu několika týdnů.

O jaké změny se konkrétně jedná:

  • všem schránkám bude umožněno odesílat i přijímat při komunikaci s orgány veřejné moci, ale i mezi soukromými subjekty tzv. velkoobjemové datové zprávy s limitem velikosti až 100 MB (původní návrh vyhlášky počítal s limitem až 1 GB);
  • jako přílohu datové zprávy bude možné vkládat i komprimované soubory ve formátu ZIP nebo i kontejnerový formát ASiC
  • dochází také k rozšíření podpory multimediálních formátů (mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2).

Souhrn těchto změn naleznete na Klientském portálu ISDS, který od 1. dubna 2023 přešel společně s celým Informačním systémem datových schránek a veškerými správními činnostmi v agendě datových schránek pod správu Digitální a informační agentury (DIA).

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.