Webinář na téma NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE & WHISTLEBLOWING se bude konat již tento čtvrtek 27. dubna 2023. Ještě před tím Vám ale přinášíme souhrn klíčových změn podle nejnovější verze novely zákoníku práce, jež byla předložena tento týden do Poslanecké sněmovny.

Protože se jedná o celou řadu zásadních změn, které ovlivní personální agendu naprosté většiny zaměstnavatelů, připravili jsme pro Vás už dříve v jedné z našich aktualit přehledné shrnutí. Do původního návrhu muselo Ministerstvo práce a sociálních věci zasáhnout po mezirezortním připomínkovém řízení pod tlakem odborů, zaměstnavatelů i dalších připomínkových míst. Nejnovější verze novely, jež byla tento týden předložena Poslanecké sněmovně, tak obsahuje hned několik úprav, kterým je třeba určitě věnovat pozornost. Podstata změn, které se zpožděním provádí evropské směrnice a těch, které vláda už dlouho slibovala, zůstaly zachovány a budou mít bezesporu zásadní dopad do praxe mnohých zaměstnavatelů.

  • Home office

Jednou z nejzásadnějších novinek je bezesporu komplexnější právní úprava práce na dálku, a to především výslovné zavedení povinnosti uzavření písemné dohody o práci na dálku v případě, kdy má zaměstnanec vykonávat práci „z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele“. Neméně důležitou změnou má být i částečná paušalizace nákladů, které musí zaměstnavatel v souvislosti s prací na dálku zaměstnanci hradit. Výše této částky bude určena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Podle důvodové zprávy k návrhu by měla tato částka dosahovat výše 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce.

 

  • Pružné uspořádání práce

V návaznosti na evropskou legislativu se novela podrobněji věnuje formám tzv. „pružného uspořádání práce“, mezi které patří i práce na dálku. Připravovaná novela jde v tomto ohledu tak daleko, že ukládá zaměstnavatelům povinnost umožnit zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 15 let či kupříkladu těhotné zaměstnankyni výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

 

  • DPP & DPČ

V neposlední řadě je třeba zmínit oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo také „DPP a DPČ“. Zde považujeme za důležitou pro praxi především navrhovanou povinnost zaměstnavatele předem rozvrhnout zaměstnancům pracujícím „na dohodu“ pracovní dobu a seznámit je s týdenním rozvrhem pracovní doby nejpozději v 3denním předstihu. Další poměrně zásadní změnou je zakotvení nároku na dovolenou, která by měla „dohodářům“ náležet dokonce za stejných podmínek jako zaměstnancům v hlavním pracovním poměru! Za pozornost stojí i navrhované právo zaměstnance, který byl u jednoho zaměstnavatele v posledním roce zaměstnán na základě DPP či DPČ v souhrnu nejméně šest měsíců, požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel by pak měl povinnost na takovou žádost zaměstnance písemně reagovat a své případné zamítavé rozhodnutí tohoto požadavku náležitě zdůvodnit.
 

Nejen výše uvedená témata, ale i mnohá další si podrobněji rozebereme již příští týden, a to ve čtvrtek 27. dubna 2023 v rámci našeho webináře. Stranou naší pozornosti nezůstane ani připravovaný návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který už tento pátek čeká závěrečné třetí čtení v Poslanecké sněmovně.

Podrobnosti o přihlášení na náš webinář a doplňující informace k programu naleznete zde.