Ve spolupráci s kolegyněmi z daňově-účetní společnosti ECOVIS FACTA a.s. bychom Vás prostřednictvím této aktuality rádi informovali o stavu legislativního procesu tzv. konsolidačního balíčku. Návrh zákona byl totiž dnes podepsán prezidentem a čeká jej poslední krok v podobě zveřejnění ve Sbírce zákonů.

V jedné z našich předcházejících aktualit věnovaných tomuto tématu jsme Vás seznámili se změnami, které by měl konsolidační balíček přinést do oblasti farmacie, a to nejen co se týče DPH u léčiv a zdravotnických prostředků. Nyní bychom se blíže podívali na to, na co se v souvislosti s novou legislativou musí připravit zaměstnavatelé a jaké změny očekáváme v oblasti pracovního práva, jíž poměrně nedávno doslova „otřásla“ novela zákoníku práce, jejíž obsah je podrobně shrnut zde.

 

  1. Změny právních vztahů u dohod o pracích mimo pracovní poměr (tzv. dohodářů)

Zásadní změnou je zrušení stávajícího pevného měsíčního limitu 10.000 Kč, kdy příjmy u jednoho zaměstnavatele do této výše nepodléhaly odvodům v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Nově bude limit vázán na procentní část z průměrné mzdy a bude zahrnovat i příjmy při souběhu dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů. Současně s tím bude zavedena povinnost evidence všech dohod o provedení práce, a to s účinností od 1. července 2024.

  1. Změny ve zdanění zaměstnaneckých benefitů

Novinkou je zavedení limitu pro osvobození zaměstnaneckých benefitů od daně z příjmů, jehož celkový součet může dosáhnout maximálně poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období. Současně dochází ke zrušení výjimky pro osvobození u tzv. manažerských neboli nadlimitních stravenek, které byly dosud pro zaměstnance plně osvobozeny od daně ve formě nepeněžitého plnění. Tím se sjednocují podmínky pro stravovací paušál se stravenkami. Nadále bude příjem osvobozen do 70 % stravného pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hod dle vyhlášky o cestovních náhradách.

Na závěr připomínáme, že dopady konsolidačního balíčku v oblasti farmacie se budeme podrobně zabývat na semináři (webináři), který se uskuteční již v úterý 28. listopadu 2023. Pozvánku na připravovanou akci, včetně podrobného programu a organizačních informací, naleznete na našich webových stránkách v sekci Kalendář akcí.

Rádi Vám už nyní pomůžeme se vypořádat se vším, co nám popsané legislativní změny přináší.