Vážené dámy a vážení pánové, rádi bychom Vás touto cestou upozornili novelu zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 283/2018 Sb., nabyla účinnosti dnem 1.4.2019 a může mít dopad i do Vašich smluvních bonusových vztahů s odběrateli (tj. příjemci bonusů) a praxe vystavování a doručování opravných daňových dokladů na základě nichž bývají bonusy velmi často v praxi poskytovány.

Vážené dámy a vážení pánové,

 

rádi bychom Vás touto cestou upozornili novelu zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 283/2018 Sb., nabyla účinnosti dnem 1.4.2019 a může mít dopad i do Vašich smluvních bonusových vztahů s odběrateli (tj. příjemci bonusů) a praxe vystavování a doručování opravných daňových dokladů na základě nichž bývají bonusy velmi často v praxi poskytovány.

 

Na základě uvedené novely zákona o DPH došlo mimojiné k novelizaci § 42 a § 45 z.č. 235/2004 Sb., o DPH, které stanoví:

(i)          jednak jednu novou zákonnou náležitost ODD tj. uvedení dne v § 42 odst. 3 zákona (DUZP);

 

(ii)         jednak nová pravidla pro vystavování a doručování ODD, kdy jako jednu ze zásadních změn zákon o DPH stanoví (v § 42 odst. 5), že plátce má povinnost ve lhůtě do 15ti dnů nejen vystavit daňový doklad, ale také vynaložit přiměřené úsilí na doručení opravného daňového dokladu ve lhůtě do 15ti dnů od zjištění skutečností pro jeho vystavení příjemci opravného daňového dokladu“.

 

Uvedené změny mohou mít, v závislosti na textaci Vašich smluv a nastavení smluvních vztahů s příjemci bonusů, dopad do procesu vystavování a doručování ODD, což doporučujeme prověřit, a případně dále zkonzultovat, např. s Vašimi právními či účetními a daňovými poradci v kontextu Vaší obchodní praxe, protože novela zákona má v praxi dopad jak pro poskytovatele bonusu, tak pro jeho příjemce při provádění oprav základu daně v rámci přiznání k DPH k datu zdanitelného plnění na ODD. Do smluv samotných pak lze doporučit mimojiné doplnit způsob předávání, resp. doručování opravných daňových dokladů apod.

 

Nejen tuto legislativní změnu vč. jejich praktických dopadů do praxe bychom Vám rádi přiblížili na nejbližší souhrnné Pracovní snídani o jejímž datu, programu a místa konání Vás budeme včas informovat poté, co budou v nejbližších dnech dořešeny („posunuty“) další zajímavé legislativní novinky ve zdravotnictví