Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat a připomenout legislativní změnu, která nabyla účinnosti dnem 01.01.2018 a která se ve svém důsledku týká všech společností (právnických osob, např. i s.r.o., a.s.) zapsaných v obchodním rejstříku jakožto veřejném rejstříku.

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovolujeme si připomenout povinnost zápisu skutečných majitelů právnických osob do nové Evidence údajů o skutečných majitelích. Tato evidence vznikla v důsledku transpozice evropské směrnice do českého právního řádu a zápis o majitelích je povinný pro všechny právnické osoby (všechny ty, které jsou zapsané do veřejných rejstříků). Jedná se tedy o duplicitní evidenci k obchodnímu rejstříku, kdy však povinnost podat první návrh je na každé právnické osobě.

Skutečným majitelem je v tomto případě každá fyzická osoba, která má nebo i může mít rozhodující vliv v té dané společnosti (resp. nad právnickou osobou). Za rozhodující vliv se považuje také například podíl na základním kapitálu větší než 25 %.

Například, v obchodním rejstříku je zapsaná společnost ABC, s.r.o., která již několik let na našem trhu úspěšně podniká. Majiteli jsou pan A.B., který vlastní podíl o velikosti 10 % a paní B.C, která vlastní podíl 90 % společnosti. Oba majitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Nově tak má paní B.C. povinnost znovu se zapsat do evidence údajů o skutečných majitelích, tak jak je uvedeno výše, i přes již existující zápis v obchodním rejstříku.

Do 1.1.2019 musí být v evidenci zapsané všechny právnické osoby, které jsou již zapsané do obchodního rejstříku, ostatní subjekty (např. spolky, SVJ apod.) mají čas až do 1.1.2021.

Do konce roku 2018 je osvobozeno placení soudního poplatku za zápis.

V případě potřeby jakéhokoliv bližšího vysvětlení, či potřeby zajistit návrh na vklad povinných údajů do evidence, se na mne prosím neváhejte obracet.

S úctou

Aneta Nyklová

Petra Vodáková

KMVS, advokátní kancelář