Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat, že návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který byl vrácen Poslanecké sněmovně prezidentem republiky dne 25.9. 2009, byl dnes, 03.11.2009, Poslaneckou sněmovnou definitivně přijat.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat, že návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který byl vrácen Poslanecké sněmovně prezidentem republiky dne 25.9. 2009, byl dnes, 03.11.2009, Poslaneckou sněmovnou definitivně přijat.

Uvedený zákon zakazuje tzv. „neférové obchodní praktiky“ používané nejčastěji velkými obchodními řetězci při nákupu (odběru) zemědělských a potravinářských produktů vůči dodavatelům. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pokuty jsou stanoveny až do výše 10.000 000,- Kč či 10% z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

Hezký den

Petr Kůta