Tímto si Vám dovolujeme zaslat konečnou informaci k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, protože tento byl dnes, tj. 24.04.2020, vyhlášen ve Sbírce zákonů, přičemž tímto dnem také nabyl účinnosti.

Tímto si Vám dovolujeme zaslat konečnou informaci k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, protože tento byl dnes, tj. 24.04.2020, vyhlášen ve Sbírce zákonů, přičemž tímto dnem také nabyl účinnosti.

Pro úplnost dodáváme, že tento zákon přináší nové možnosti ve vztahu k zasedání valných hromad, posunutí lhůty pro projednání účetní závěrky a další opatření týkající se členství ve volených orgánech s.r.o., akciových společností, spolků, SVJ a (v neposlední řadě) zájmových sdružení právnických osob. Veškeré informace jsou detailněji popsány v našich předchozích aktualitách, které naleznete níže.

V souvislosti s účinností tohoto zákona si dovolujeme upozornit na to, že společnosti mohou i nadále postupovat tak jako doposud, a to bez ohledu na jeho účinnost. Zákon totiž „pouze“ přináší nové možnosti, které mohou společnosti využít kupříkladu v případě, že nemají ve své společenské smlouvě (stanovách) upravenou možnost, aby se zasedání jejich valné hromady nebo členské schůze konalo buď tzv. per rollam (tedy korespondenčně písemně „na dálku“) či s využitím technických prostředků (např. Skype, Teams apod.).

Pokud se tedy právnické osoby rozhodnou tyto možnosti nevyužít, nemá účinnost zákona na jejich fungování žádný vliv – tedy až na jedinou výjimku, kterou je automatické prodloužení funkčního období člena voleného orgánu, jehož funkční období skončilo v době trvání mimořádných opatření či do jednoho měsíce po jejich skončení, a to o další tři měsíce po skončení mimořádných opatření.

Odkaz na znění zákona zveřejněné ve Sbírce zákonů naleznete ZDE, konkrétně se jedná o str. 12 až 23 (výše uvedené pak upravují § 18 až 22).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer