Úřad vlády: https://www.vlada.cz/

 • shrnutí toho, co aktuálně platí: ZDE

 

Zákony pro lidi: https://www.zakonyprolidi.cz/

 • zákony a usnesení vlády: ZDE
 • mimořádná opatření a informace z ministerstev a úřadů: ZDE

 

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/

 • speciální webové stránky ke COVID-19: ZDE
 • seznam všech mimořádných opatření: ZDE

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/

 • informace k programu Antivirus: ZDE
 • podání žádosti o příspěvek z programu Antivirus: ZDE
 • přehled podpor pro OSVČ: ZDE

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/

 • přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům: ZDE

 

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/

 • doporučení k zadávání veřejných zakázek: ZDE

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/

 

RZPRO: https://www.niszp.cz/

 

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/

 • aktuální informace ke COVID-19: ZDE
 • doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení: ZDE
 • seznam hygienických stanic: ZDE

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: https://www.uohs.cz/cs/

 • rozcestník ke COVID-19: ZDE
 • aktuální informace k veřejným zakázkám: ZDE
 • mimořádné způsoby zadávání veřejných zakázek: ZDE
 • dohled na hospodářskou soutěží: ZDE

 

Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

 

Evropská léková agentura: https://www.ema.europa.eu/en

 • nejnovější informace ke COVID-19: ZDE
 • upozornění k regulaci léčivých přípravků (v AJ): ZDE