Dovolujeme si Vás informovat, že dne 12. 3. 2019 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů, jakož i novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který byl přijat ve znění již dříve schváleném Poslaneckou sněmovnou

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 12. 3. 2019 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona o zpracování osobních údajů, jakož i návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který byl přijat ve znění již dříve schváleném Poslaneckou sněmovnou.

            Zákon o svobodném přístupu k informacím zavádí možnost vydání tzv. informačního příkazu. Tento se použije v situaci, kdy dojde ze strany nadřízeného orgánu při rozhodování o odvolání ke zrušení rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, případně jeho části a řízení je v tomto rozsahu zastaveno. Nadřízený orgán současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout. Povinný subjekt tak musí učinit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o odvolání oznámeno. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

            Informační příkaz může nadřízený orgán vydat také v případě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.

            Novela zákona dále zavádí možnost přezkumného řízení a ochrany proti nečinnosti, přičemž u obou výše uvedených je příslušným orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů. Také v případě přezkumného řízení je umožněno vydání informačního příkazu.

            Pro vykonatelnost informačního příkazu a pro přezkumné řízení se použije správní řád. V případě, kdy nelze určit, jaký je nadřízený správní orgán podle správního řádu, je příslušný pro rozhodování o odvolání či o stížnosti Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů nebo nejasností v souvislosti s výše uvedeným nás neváhejte kontaktovat

S úctou, 

Petra Vodáková, Andrea Sovíková