V Poslanecké sněmovně čeká na první čtení sněmovní tisk č. 502, který obsahuje novelu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jež navrhuje přidat k § 10 nové písmeno g), které by stanovilo: „Na trh je zakázáno uvádět potraviny označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti.“ Tento návrh je zařazen na pořad schůze od 26. 11. 2019, avšak dosud nebyl projednán.

Vážení klienti,

obracíme se na vás s aktualitou ohledně vývoje právní regulace v oblasti dvojí kvality potravin, resp. zboží celkově.

V Poslanecké sněmovně čeká na první čtení sněmovní tisk č. 502, který obsahuje novelu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jež navrhuje přidat k § 10 nové písmeno g), které by stanovilo: „Na trh je zakázáno uvádět potraviny označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti.“ Tento návrh je zařazen na pořad schůze od 26. 11. 2019, avšak dosud nebyl projednán.

Dalším rozpracovaným návrhem zákona, který by zakotvoval „dvojí kvalitu“ a sankcionoval ji, je vládní návrh čj. OVA 431/19, který však ještě nebyl zaslán Poslanecké sněmovně a je o něm zatím jednáno jen interně v rámci vládě – první (a doposud i poslední) projednání tohoto dokumentu proběhlo 20. 5. 2019 a informace o dalším vývoji nejsou dosud dostupné. Tento návrh je velmi stručný a předpokládá zakotvení další definice klamavé obchodní praktiky do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to sice přidáním do § 5 odst. 3 písm. d): „jakékoliv uvádění výrobku na trh jako výrobku totožného s výrobkem uváděným na trh v jiném členském státě Evropské unie, přestože takový výrobek má podstatně odlišné složení nebo znaky, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi.“

Takovéto jednání by bylo považováno za přestupek s předpokládanou výší sankce 50 milionů Kč s tím, že by za něj mohl být trestán nejen výrobce, ale například i dovozce, vývozce, dodavatel nebo prodávající.

Dle našeho názoru je však nutné před spuštěním této novely vyřešit praktické otázky, např. výklad „oprávněné a objektivní skutečnosti“ a další praktické aspekty.

Tato první verze návrhu se tak může do předložení jeho finální verze podstatně proměnit.

Na půdě Evropské unie se již také jednalo o výslovném zakotvení zákazu dvojí kvality, konkrétně bylo navrhováno přidat nové písm. c) do čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně spotřebitele, ale tento návrh byl pozměňovacím návrhem Evropského parlamentu č. 35 vypuštěn. Nelze tak očekávat, že by v dohledné době byla přijata celoevropská úprava této problematiky. Jak Vás však informujeme výše, návrh novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích jde zatím nad rámec celoevropské úpravy.

V současné době neexistuje žádná účinná legislativa, která by výslovně dvojí kvalitu zboží upravovala, ale není vyloučené, že se této regulace dočkáme ve velmi brzké době. Je však nutné brát v potaz, že praktika, kdy jsou uváděny na trh totožně vypadající výrobky s odlišným složením, může být již nyní považována za nekalou obchodní praktiku. Stávající obecné ustanovení však činí z hlediska aplikační praxe orgánů dozoru problémy s vymahatelností zákazu takové praktiky a to je důvodem pro snahu přijmout výslovný zákaz.

Situaci budeme sledovat a pravidelně Vás budeme informovat o novinkách v této oblasti. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dalšími dotazy k této problematice, rádi Vám pomůžeme.

S úctou,

Petra Vodáková