Dne 01. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. I když podle jeho přechodných ustanovení se zadávací řízení neskončená před jeho účinností dokončí podle stávajících právních předpisů, považujeme za hodné Vás upozornit na jednu skutečnost, která má na průběh „starých“ zadávacích řízení podstatný vliv, abyste si ušetřili čas a eliminovali problémy v praxi.

Vážené dámy, vážení pánové,

dne 01. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. I když podle jeho přechodných ustanovení se zadávací řízení neskončená před jeho účinností dokončí podle stávajících právních předpisů, považujeme za hodné Vás upozornit na jednu skutečnost, která má na průběh „starých“ zadávacích řízení podstatný vliv, abyste si ušetřili čas a eliminovali problémy v praxi.

V případě, že jste zapsáni v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů („SKD“), je třeba na stránce http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/Filter.aspx?type=2 zkontrolovat, zda je po zadání identifikačních údajů Vaší společnosti možné zobrazit výpis z SKD. V případě, že tomu tak není, znamená to, že údaje obsažené v SKD týkající se Vaší společnosti nejsou v souladu s novým zákonem a je třeba je doplnit. Dokud nedojde k jejich doplnění, nelze si nechat vystavit výpis, a tedy jím nelze prokazovat splnění kvalifikace i v případě, že se jedná o zadávací řízení probíhající podle starého zákona!

Ministerstvo pro místní rozvoj („MMR“) v průběhu září rozesílalo do datových schránek osob, jichž se výše uvedené týká, písemnou informaci, jaké údaje je třeba doplnit. Zkontrolujte prosím, jestli Vám takový dopis přišel. V případě, že ne, kontaktujte MMR. Doplnění údajů v SKD se provádí na formuláři žádosti o změnu zápisu. V případě, že má být doložen výpis z Rejstříku trestů statuárního orgánu či jiné osoby zastupující společnost (a jedná se o českého občana), není třeba výpis pořizovat, ale stačí zaslat MMR v žádosti vyplněné identifikační údaje takové osoby a MMR si výpis opatří samo.

Zároveň nám dovolte Vás informovat, že na druhou polovinu listopadu pro Vás připravujeme pracovní snídani, která se bude věnovat právě zákonu o zadávání veřejných zakázek a rovněž i zákonu o registru smluv, jehož praktické dopady jsou v praxi stále častěji diskutovány, a je třeba se připravit na období, kdy podle zákona bude hrozit sankce, které se nám velmi blíží!

O přesném termínu a konkrétním obsahu pracovní snídaně Vás budeme včas informovat (předběžně vše směřujeme na dopoledne ve středu 23. listopadu 2016).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer