V souvislosti s dlouho očekávaným završením legislativního procesu ke zcela novému zákonu o zadávání veřejných zakázek bychom Vás chtěli informovat o tom, že Poslanecká sněmovna schválila dne 19.04.2016 vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozměňovacích návrhů Senátů. Zákon tak míří k podpisu prezidenta ČR a publikaci ve Sbírce zákonů.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

v souvislosti s dlouho očekávaným završením legislativního procesu ke zcela novému zákonu o zadávání veřejných zakázek bychom Vás chtěli informovat o tom, že Poslanecká sněmovna schválila dne 19.04.2016 vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozměňovacích návrhů Senátů. Zákon tak míří k podpisu prezidenta ČR a publikaci ve Sbírce zákonů.

Nový zákon nabude účinnosti, s výjimkou vybraných ustanovení, prvním dnem šestého měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. v závislosti na podpisu prezidenta ČR a vyhlášení můžeme očekávat účinnost v podzimních měsících roku 2016.

Nový zákon přinese velké množství jak formálních změn, tak dále terminologické úpravy a zejména rozšíření působnosti zadavatele a větší volnost v rámci nastavení a realizace zadávacího řízení.

Považujeme za důležité Vás co nejdříve na praktických příkladech seznámit s novým zákonem, a to zejména pohledem dodavatele. Popíšeme Vám právě na příkladech praxe všechna negativa i pozitiva s tím, že se zaměříme na srovnání institutů stávající a nové právní úpravy. Připravujeme pro Vás tradiční pracovní snídani, a to na čtvrtek 12.05.2016 od 09.00 hod do 11.30 hod v restauraci Altány Kampa, v krásném prostředí Malé Strany, tedy konkrétně Čertovky a Kampy.

V současné době opět stále častěji řešíme různé právní i daňové dotazy týkající se bonusů – jejich formulace, účtování, vykazování apod. Na této pracovní snídani bychom Vás rovněž chtěli seznámit s novinkami a aktuálními praktickými problémy daňových otázek bonusování, a to pohledem právním, tak daňovým, který zajistí s námi úzce spolupracující daňová poradkyně, paní Ing. Simona Fialová ze společnosti FACTA s.r.o.

Podrobnosti o programu a organizačních záležitostech k uvedené pracovní snídani Vám zašleme v následujících dnech.

Budeme rádi, když si v povinnostech Vašich všedních dnů uděláte čas na setkání s námi, a případně nám zašlete své dotazy předem.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou, 

Libor Štajer