Přinášíme další právní aktualitu, přičemž tentokrát se budeme věnovat výběru novinek z více různých oblastí. Konkrétně přinášíme bližší informace k novele zákoníku práce, k režimu „C“ v programu Antivirus a v neposlední řadě také aktuální informace o kompenzacích pro osoby poskytující hrazené zdravotní služby

Vážené dámy, vážení pánové,

přinášíme další právní aktualitu, přičemž tentokrát se budeme věnovat výběru novinek z více různých oblastí. Konkrétně přinášíme bližší informace k novele zákoníku práce, k režimu „C“ v programu Antivirus a v neposlední řadě také aktuální informace o kompenzacích pro osoby poskytující hrazené zdravotní služby.

(i)                Režim „C“ v programu Antivirus

Na základě nově přijatého zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 došlo k pomyslnému rozšíření programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus o nový režim „C“. Tento režim spočívá v odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro společnosti do 50 zaměstnanců, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Zde pro úplnost dodáváme, že v rámci legislativního procesu daného zákona přijal Senát pozměňovací návrh, který by maximální hranici zaměstnanců zvýšil na 150 a také by do působnosti daného zákona zahrnul poskytovatele lékárenské péče s maximálním počtem 25 zaměstnanců. Poslanecká sněmovna se však k této úpravě postavila odmítavě a setrvala na původním znění. 

 

Nyní už se čeká pouze na podpis prezidenta a následné vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

(ii)              Kompenzace pro osoby poskytující hrazené zdravotní služby

Poslanecká sněmovna také (po vrácení Senátem) schválila zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Jak jsme Vás již informovali v jedné z předchozích aktualit, jedná se o zákon, na jehož základě by mělo Ministerstvo zdravotnictví vydat tzv. kompenzační (či, slovy ministra zdravotnictví, „druhou úhradovou“) vyhlášku, jejímž prostřednictvím by měly být osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby kompenzovány náklady způsobené epidemií onemocněním COVID-19. První návrh příslušné vyhlášky, která již prošla připomínkovým řízením, lze dohledat v tzv. eKLEPu (elektronické knihovně legislativního procesu), a to konkrétně zde

Co se týče stavu legislativního procesu daného návrhu zákona, stejně jako u toho předchozího se již pouze čeká na podpis prezidenta a následné vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

(iii)             Novela zákoníku práce

V rámci předchozí aktuality jsme Vás také informovali o probíhajícím legislativním procesu novely zákoníku práce, která přináší (mimo jiné) novinky v podobě změn v počítání dovolené, zavedení institutu tzv. sdíleného pracovního místa či úpravy režimu doručování mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Novela již úspěšně prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem, tudíž lze předpokládat, že se během několika dní (či maximálně týdnů) objeví ve Sbírce zákonů.

V souvislosti s touto novelou je vhodné upozornit na její účinnost, která je rozdělena mezi více dat, a to konkrétně 01. července 2020, 30. července 2020 a 01. ledna 2021. Co se týče výše uvedených konkrétních změn, nová úprava dovolené a sdíleného pracovního místa nabyde účinnosti až k 01. lednu 2020, zatímco nový režim doručování se uplatní již od 01. července 2020. Ve vztahu k dovolené je pak třeba připomenout, že se nová právní úprava použije výhradně na dovolenou, na kterou zaměstnanci vznikne právo až po 01. lednu 2021 – čerpání dovolené, na kterou vznikl nárok před tímto datem, se bude řídit ještě starou právní úpravou. 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer