Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dne 10.10.2013 bylo Senátem přijato zákonné opatření, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dne 10. 10. 2013 bylo Senátem přijato zákonné opatření, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tzv. technická novela zákona o veřejných zakázkách zvyšuje finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. Veřejnou zakázkou malého rozsahu má být nově veřejná zakázka na služby či dodávky do 2 milionů Kč a veřejná zakázka na stavební práce do 6 milionů Kč.

Důležitou změnou je dále to, že veřejná zakázka bude moci být při splnění zákonných podmínek zadána i v případě, že v zadávacím řízení bude podána (či následně hodnocena) jen jediná nabídka.

Zákonné opatření rovněž ruší institut osoby se zvláštní způsobilostí, kterou se rozumí zaměstnanec veřejného zadavatele, který byl proškolen v rámci vzdělávacího programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Přijaté zákonné opatření senátu nyní dostane k podpisu prezident republiky. Jeho platnost však bude muset být potvrzena nově sestavenou Poslaneckou sněmovnou, a to na její první schůzi následující po jejím ustanovení. Novela by měla být účinná od 01. 01. 2014.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer