Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna v pátek 04. listopadu 2011 ve třetím čtení schválila sněmovním tiskem 370 zpřísňující novelu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která by měla pomoci v boji z korupcí. Novela přináší zásadní změny procesu zadávání veřejných zakázek jak na straně zadavatelů, tak na straně uchazečů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna v pátek 04. listopadu 2011 ve třetím čtení schválila sněmovním tiskem 370 zpřísňující novelu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která by měla pomoci v boji z korupcí. Novela přináší zásadní změny procesu zadávání veřejných zakázek jak na straně zadavatelů, tak na straně uchazečů.

Jedná se zejména o: 

• snížení limitu, při kterém je třeba zadat zakázku dle zákona - na 1 mil. Kč u VZ na dodávky a služby a 3 mil. Kč u stavebních prací - v důsledku této změny se očekává nárůst VZ na čtyřnásobek a s tím spojené zvýšení administrativní zátěže; 

• zavedení povinných elektronických aukcí – prováděcím předpisem bude stanoveno zboží, na jehož nákup bude zadavatel povinen použít elektronickou aukci; 

• zavedení povinného zrušení zadávacího řízení v případech, kdy by měl zadavatel hodnotit pouze 1 nabídku; 

• zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů – kvalifikace v této oblasti bude nahrazena prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti plnit VZ; 

omezení technických kvalifikačních předpokladů – kvalifikace bude v této oblasti omezena pouze na reference významných realizovaných VZ, přičemž reference nebude moci uchazeč nově prokazovat čestným prohlášením;

• zavedení povinnosti rozkrýt svojí majetkovou strukturu v případě nabídky akcionáře s vyšším než 10% obchodním podílem; 

• ve vztahu k hospodářské soutěži bude zavedeno prohlášení uchazeče, že neuzavřel a do budoucna neuzavře kartelovou dohodu; 

• zpřísnění sankcí ze strany ÚOHS – zejm. zdvojnásobení výše ukládaných pokut. 

Z kuloárních informací máme zprávy, že plánovaná účinnost novely k 01.01.2012 by v důsledku očekávané velice krátké legisvakance měla být posunuta na 01.04.2012, tak aby se její adresáti měli dostatek času seznámit s jejím obsahem. Vzhledem k závažnosti dopadů, které novela v praxi přinese, plánujeme v průběhu ledna 2012 uspořádat seminář, který bude zaměřen zejm. na dopady novely na zadávací řízení v oblasti zdravotnictví včetně otázek spojených s bonusy, rabaty apod.. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám s kolegyní JUDr. Klárou Trnkovou (klara.trnkova@kmvs.cz), která se na problematiku veřejných zakázek specializuje, kdykoliv k dispozici

S úctou

Libor Štajer