Vážené dámy a vážení pánové, rádi bychom Vás aktuálně informovali o výsledcích hlasování Poslanecké sněmovny o návrhu novely zákona o registru smluv (sněmovní tisk č. 699).

Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové,

rádi bychom Vás aktuálně informovali o výsledcích hlasování Poslanecké sněmovny o návrhu novely zákona o registru smluv (sněmovní tisk č. 699).

Především bychom chtěli doplnit různé mediální zprávy, které jste již zaregistrovali (o vynětí Budvaru, České televize apod.), a informovat Vás o možných dopadech včera schválené novely zákona o registru smluv ve znění schválených pozměňovacích návrhů na praxi ve zdravotnictví (farmacii).

Současně se dovolujeme omluvit za drobné (několika hodinové) prodlení se zasláním aktuality. Vyznat se totiž v pozměňovacích návrzích, o kterých bylo včera hlasováno (tedy v tom, co vlastně bylo schváleno) byl opravdu oříšek (hlasování o novele zákona bylo během včerejšího jednání cca 40). Nepřehlednost dokládá i závěrečné shrnutí pana poslance Farského zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055051.htm.  Skutečným fanouškům parlamentních diskusí doporučujeme pročtení celého textu stenoprotokolů k této novele J J.

Z poslaneckých pozměňovacích návrhů, které byly přijaty a které považujeme za podstatné a ovlivňující praxi ve zdravotnictví, se jedná zejména o návrh měnící resp. doplňující ust. § 8 odst. 2 zákona o registru smluv.

Toto ustanovení v současné době stanoví, že: „Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí být uzavřena písemně.“.

Včerejším hlasováním se poslanci usnesli, že by se toto ustanovení mělo doplnit o možnost, že by se smlouvy (tj. i proces objednávek a jejich potvrzování související s Vaší každodenní praxí uzavírání dílčích smluv na základě smluv rámcových či zavedené praxe bez uzavřené základní rámcové smlouvy) nemusely uzavírat pouze písemně a bylo by možné je uzavřít i v jiné formě, která by umožňovala zachycení jejich textu v jiné podobě zveřejnitelné v registru smluv, protože nově by ust. § 8 odst. 2 zákona o registru smluv znělo takto: „Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí být uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv“.

Podle našeho názoru by tedy bylo možné v případě, že by uvedenou legislativní změnu schválil i Senát a podepsal prezident republiky, aby se smlouvy s Vašimi obchodními partnery z kategorie tzv. povinných subjektů (tj. hlavně nemocnice v jakékoliv jejich právní formě) ev. smlouvy distributorů, přes které dodáváte Vašim obchodním partnerům z kategorie nemocnic, uzavíraly i jinak než klasicky písemně, ale tak, aby jejich obsah bylo možné následně vložit a zveřejnit v registru smluv, tj. zejména dle našeho názoru např. vložením e-mailové komunikace mezi uvedenými subjekty, z níž by vyplývala dohoda o vzájemném plnění a jeho provedení.

V případě, že by uvedená legislativní změna byla schválena Senátem a podepsána prezidentem ČR, nastala by účinnost této novely „prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“ ve Sbírce zákonů, tj. velmi záhy po jejím případném schválení.

Tato novela, byť by její účinnost započala v jakémkoliv datu, nic nemění na skutečnosti, že zásadní sankce spočívající v neúčinnosti smlouvy v důsledku jejího neuveřejnění v registru nastupuje dnem 1. 7. 2017. Též sankce zrušení smlouvy od počátku v případě, že smlouva nebude uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, nastupuje dnem 1. 7. 2017.

Pro úplnost informací doplňujeme, že velmi diskutovaný poslanecký návrh, kterým bylo navrhováno, že by smlouva o zajištění dodávek léčiv nebo zdravotnických prostředků určených k poskytování zdravotních služeb nabývala účinnosti nezávisle na uveřejnění v registru smluv, nebyl schválen.

Novela byla tímto schválena Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení a nyní bude následovat její projednání v Senátu, který ji může přijmout a postoupit prezidentovi k podpisu či vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Obratem Vás budeme dále informovat a případně, jakmile bude k dispozici, Vám zašleme i konsolidované znění návrhu novely zákona.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby vysvětlení jsem Vám samozřejmě k dispozici.

S úctou

Libor Štajer