Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si k předchozím aktualitám týkajícím se novely zákona o registru smluv doplnit a informovat Vás o tom, že avizovaná novela zákona o registru smluv byla v pátek 18.08.2017 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 249/2017 Sb., a v ten samý den rovnou nabyla účinnosti.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si k předchozím aktualitám týkajícím se novely zákona o registru smluv doplnit a informovat Vás o tom, že avizovaná novela zákona o registru smluv byla v pátek 18.08.2017 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 249/2017 Sb., a v ten samý den rovnou nabyla účinnosti.

Výkladem nejen této novely, vč. jejích dopadů do praxe, se budeme zabývat na pracovní snídani, která se uskuteční dne 12. září 2017 od 09.00 v restauraci Altány Kampa (pozvánka zde).

Přihlášky prosím směřujte na adresu paní Pavly Pospíšilové: office@kmvs.cz.

Úplné znění zákona o registru smluv se zapracovanou novelou (barevně označené části) najdete zde.

Děkujeme a těšíme se na viděnou a Vaše dotazy.

S úctou

Libor Štajer