Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou stručně informovat o tom, že dne 01.12.2012 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (z.č. 143/2001 Sb.), která přinesla řadu legislativních změn především v oblasti procesních pravomocí

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou stručně informovat o tom, že dne 01.12.2012 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (z.č. 143/2001 Sb.), která přinesla řadu legislativních změn především v oblasti procesních pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to zejména:

(i) zakotvení tzv. programu shovívavosti (leniency program) – ten umožňuje účastníkovi zakázané kartelové dohody, který její existenci oznámí Úřadu a poskytne o jeho aktivitách dostatečné důkazy, aby mu byl zcela odpuštěna sankce za účast v kartelu nebo pokuta významně snížena;

(ii) zakotvení procedury narovnání (tzv. settlement) - účastníkům řízení, kteří se doznají k účasti na protisoutěžním jednání vymezeném Úřadem, bude sankce snížena o 20%, správní řízení již nebude s účastníkem řízení dále vedeno.

 

Vedle těchto významných procesních změn novela zákona upřesňuje kompetence Úřadu v oblasti náležitostí k provádění místního šetření, poskytování informací ze strany nesoutěžitelů, stíhání orgánů veřejné správy za porušování hospodářské soutěže, možnost neukládat sankce v případě vertikálních dohod jež mají nízkou mírou škodlivého účinku jednání na hospodářskou soutěž atd.

Ani v polovině prosince není zcela jasné v jaké podobě budou od nového roku platit daňové předpisy. Není známá sazby daně z přidané hodnoty ani další restriktivní opatření ze strany státu za účelem naplnění „děravého“ rozpočtu. Přitom nejistých změn v daňových předpisech se počítá na desítky. A zdá se, že jasno nebude ani těsně před Silvestrem. Chystá se rozšíření ručení za odvod DPH, zavádí se nový institut „nespolehlivého plátce“ či se mění právní úprava daňových dokladů. I když většina připravovaných změn je z dílny tzv. technické novely, která reaguje na změny v předpisech EU, český daňový poplatník se opět nudit nebude.

Rádi bychom Vás proto již v tomto předvánočním čase informovali, že pro Vás chystáme v e spolupráci se společností FACTA s.r.o. (daňové a účetní poradenství, www.facta.cz) na začátek února další z řady seminářů zabývající se právními a daňovými aspekty poskytování slev, bonusů a rabatů ve vztahu k zákoně o ochraně hospodářské soutěže a zákonům daňovým se zohledněním všech aktuálních změn a novelizací. O jeho obsahu budete samozřejmě včas informováni. Případně nám prosím zašlete své podněty.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

 

S úctou

Libor Štajer