Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že během včerejšího dne byly na internetových stránkách www.sukl.cz uveřejněny nové pokyny SÚKLu:

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že během včerejšího dne byly na internetových stránkách www.sukl.cz uveřejněny nové pokyny SÚKLu:

• UST- 29 verze 9 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony - nahrazuje pokyn UST-29 verze 8 s účinností od 03.06.2011;

• UST- 36 verze 3 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) – nahrazuje pokyn UST-36 verze 2 s účinností od 03.06.2011.

Aktualizované znění obou pokynů najdete na www.sukl.cz či Vám jej rádi zašleme.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer