Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat, že od 1.7. 2011 bude účinný zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který mj. ruší vyhlášku č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují. Z uvedené vyhlášky se vycházelo kromě jiného i při zobrazování bankovek a mincí v reklamách. Dle informací z České národní banky bude vyhláška, která nově upraví podmínky pro zobrazování bankovek a mincí (mj. i v reklamách), vydána do 2 měsíců od účinnosti výše uvedeného zákona, tj. cca do 1.9. 2011.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat, že od 1.7. 2011 bude účinný zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který mj. ruší vyhlášku č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují. Z uvedené vyhlášky se vycházelo kromě jiného i při zobrazování bankovek a mincí v reklamách. Dle informací z České národní banky bude vyhláška, která nově upraví podmínky pro zobrazování bankovek a mincí (mj. i v reklamách), vydána do 2 měsíců od účinnosti výše uvedeného zákona, tj. cca do 1.9. 2011.

Do platnosti této nové vyhlášky nebude Česká národní banka považovat za porušení právních předpisů takové zobrazení bankovek a mincí, které bude odpovídat vyhlášce č. 553/2006 Sb., tj. staré právní úpravě. Jakmile bude nová vyhláška vydána, budeme Vás o nových podmínkách zobrazování bankovek a mincí informovat.

Pro úplnost níže uvádím aktuální podmínky (dle staré vyhlášky 553/2006 Sb.) pro zobrazování (reprodukci) bankovek a mincí, podle nichž lze postupovat cca do 1.9. 2011, respektive do vydání nové vyhlášky: Vyrábět hmotné reprodukce platných bankovek a bankovek, které mohou být za platné vyměněny, (dále jen \"bankovky\") a vyrábět předměty, které bankovky úpravou napodobují, (dále jen \"napodobeniny bankovek\") lze, jde-li o:

a) jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 125 % délky a šířky bankovky,

b) oboustranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 200 % délky a šířky bankovky,

c) jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny částí bankovek nepřesahující 33 % plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou,

d) jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, na kterých delší a kratší strana svírají úhel o 20 stupňů větší nebo menší než 90 stupňů,

e) reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je bankovka vyrobena,

f) reprodukce jednotlivých grafických prvků bankovek, pokud není tento grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku.

S přáním hezkého dne,

Petr Kůta