Dovolujeme si Vás prostřednictvím naší aktuality informovat o novele zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (v jiných souvislostech někdy nazýván jako protikuřácký zákon), která byla dne 8. 3. 2023 vyhlášena ve Sbírce zákonů, která obsahuje právní regulaci prodeje nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

Nikotinové sáčky budou nyní z pohledu tohoto zákona v zásadě shodně regulovány jako cigarety nebo jiné tabákové výrobky. Pro nikotinové sáčky bez obsahu tabáku tak bude platit zákaz prodeje nebo podávání osobě mladší 18 let (platí i pro e-shopy, které musí zřídit systém ověřování věku), zákaz prodeje ve zdravotnických a školských zařízení, na akcích určených pro osoby mladší 18 let, v hračkářstvích nebo v prostředcích veřejné hromadné dopravy, povinnost umístit je v prodejně k tabákovým výrobkům atd.

Novela nabude účinnosti dne 23. 3. 2023 s tím, že reálné dopady bude mít po přechodném devadesátidenním období.

Další vývoj pro Vás budeme nadále monitorovat.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.