ážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality krátce informovali o návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů, který bude v nejbližších dnech zařazen k projednávání na půdě poslanecké sněmovny.

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality krátce informovali o návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů, který bude v nejbližších dnech zařazen k projednávání na půdě poslanecké sněmovny.

Podstatou navrhované úpravy je zákaz či omezení dodávání na trh vybraných plastových výrobků a omezit tak jejich dopad na životní prostředí. Návrh zákona vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června o omezení dopadu některých platových výrobků na životní prostředí, která předpokládá účinnost k 1. červenci 2021, tedy je zřejmé, že již není příliš prostoru pro přijetí příslušných opatřeních souvisejících s touto úpravou.

Cílem navrhované úpravy je mimo jiné zakázat uvádět na trh v České republice tyto vybrané plastové výrobky:

 • vatové tyčinky, na které se nevztahuje zvláštní právní předpis (např. o zdravotnických prostředcích, o léčivech)
 • příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky)
 • talíře
 • brčka, na které se nevztahuje zvláštní právní předpis (např. o zdravotnických prostředcích, o léčivech)
 • nápojová míchátka
 • tyčky k uchycení a podpoře balónků
 • nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu
 • nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu
 • nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu

Zároveň účelem zákona je zavést novou povinnost značení vybraných plastových výrobků - označením, které poskytne konečným uživatelům informaci o vhodných postupech nakládání s vybraným plastovým výrobkem a informaci o přítomnosti plastů ve vybraném plastovém výrobku, tato povinnost značení obalu se vztahuje na tyto jednorázové plastové výrobky:

 • hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponu
 • vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky na osobní hygienu
 • vlhčené ubrousky, tj. předvhlčené ubrousky pro péči o domácnost
 • tabákové výrobky s filtry
 • filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
 • nápojové kelímky

Konkrétní podoba značení vybraných jednorázových plastů (tj. znaky a varovné věty v češtině) mají být upřesněny prováděcí vyhláškou. Bohužel do dnešního dne nebyla ani vydána oficiální směrnice, která by podobu tohoto značení uváděla, tedy není k dispozici ani návrh předmětné vyhlášky. S ohledem na blížící se účinnost tedy datum 1. července 2021 se hovoří o tom, že Evropská unie přistoupí k vydání směrnice, který by rovnou uváděla jednotlivé jazykové verze značení.

Návrh zákona obsahuje řadu dalších povinností vztahující se zejména k odpadovému hospodářství - např. evidence množství vybraných plastových výrobků, ohlašování stanovených údajů Ministerstvu životního prostředí, úhradu nákladů obcí.

Mimo jiné návrh zákona, ale počítá i s tzv. osvětovou činností, tj. činností zaměřenou na informování konečného uživatele o dostupnosti opětovně použitelných alternativ k jednorázovým plastům, dopadech na životní prostředí, a to s cílem změnit spotřebitelského chování. Podoba této osvětové činnosti bude opět upřesněna prováděcí vyhláškou.  

O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě i nadále informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer