Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s blížícím se koncem prázdnin a tedy i návraty z letních dovolených se opět vracíme s aktuálními novinkami ohledně opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19. Vzhledem k nadcházejícímu zpřísňování protiepidemiologických opatření, ke kterému dochází i v oblasti cestování (resp. režimu návratu ze zahraničí), si určitě mnozí z Vás kladou otázku, zda bude možné i na podzim počítat s podporou poskytovanou v rámci programu Antivirus.    

V této aktualitě bychom Vás proto chtěli informovat o tom, že vláda na svém zasedání, které proběhlo v pondělí 24.08.2020, schválila prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus, a to až do konce října tohoto roku. Konkrétně tedy dochází k prodloužení režimů A a B – režimu C se toto prodloužení (alespoň prozatím) nikterak netýká. Jen pro připomenutí doplňujeme, že režim A upravuje kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa nebo jejichž provoz byl v souvislosti s mimořádnými opatřeními přímo omezen. Režim B pak upravuje částečnou kompenzaci nákladů vynaložených zaměstnavateli v souvislosti s překážkami v práci způsobenými v důsledku hospodářských potíží souvisejících s pandemií COVID-19. Vzhledem k současné situace lze předpokládat, že prodloužení programu Antivirus bude skloňováno nyní zejména v souvislosti se zaměstnanci nacházejícími se v nařízené karanténě.

Gestor programu Antivirus, Ministerstvo práce a sociálních věcí, uvádí ve své tiskové zprávě k prodloužení programu následující: „V ČR je stále nebezpečí dalších regionálních či celostátních vln koronavirové krize, které by mohly firmy dostat do ekonomických problémů. Prodloužením režimu A i B zajistí udržení pracovních míst i v budoucnu.

Další vývoj v této oblasti pro Vás budeme i nadále sledovat. V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer