Pro usnadnění Vaší orientace podáváme následující shrnutí týkající se aktuálních možností cestování do zahraničí, neboť v průběhu posledních dní došlo k mírnému „zpomalení“ dosavadního (místy doslova překotného) vývoje týkajícího se nejen vládních mimořádných opatření a zákonů v oblasti zmírnění dopadu COVID-19.

Vážené dámy, vážení pánové,

věříme, že jste během minulých dnů načerpali dostatek jarní energie na nadcházející období, a možná již zvažujete pracovní cesty do okolních států či Vaši kolegové zvažují pracovní cestu do ČR.

Pro usnadnění Vaší orientace podáváme následující shrnutí, neboť v průběhu posledních dní došlo k mírnému „zpomalení“ dosavadního (místy doslova překotného) vývoje týkajícího se nejen vládních mimořádných opatření a zákonů v oblasti zmírnění dopadu COVID-19.

Právě několik relativně „klidnějších“ dní (i když situace ukázala, že vlastně nikdy nevíte dne ani hodiny