Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si doplnit informace o aktuálním vývoji k možnostem náhrady škody způsobené v důsledku krizových opatření, neboť v rámci událostí posledních dní došlo na tomto poli k zásadnímu obratu, se kterým bychom Vás dnes rádi velmi aktuálně seznámili.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si doplnit informace o aktuálním vývoji k možnostem náhrady škody způsobené v důsledku krizových opatření, neboť v rámci událostí posledních dní došlo na tomto poli k zásadnímu obratu, se kterým bychom Vás dnes rádi velmi aktuálně seznámili.

V minulé aktualitě jsme Vás informovali o tom, že vzhledem k současné situaci mají (nejen) podnikatelé a zaměstnavatelé možnost požadovat po státu náhradu škody způsobené v důsledku přijatých krizových opatření. Tato možnost se však vztahuje výlučně ke škodě způsobené opatřeními vydanými na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém zřízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví, přistoupily k „šalamounskému rozhodnutí“, kdy stávající opatření vydaná vládou právě na základě krizového zákona nahradila nově přijatými opatřeními (obsahově de facto totožnými) vydanými Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. A právě tento krok velmi zásadně ovlivnil možnost uplatnění jakýchkoli dalších nároků na náhradu škody vůči státu.

A v čem vlastně spočívá avizovaná zásadní změna? Zákon o ochraně veřejného zdraví, na rozdíl od krizového zákona, totiž vůbec neupravuje nárok na případnou náhradu škody způsobenou opatřeními přijatými podle daného zákona!

V současné chvíli je tedy výklad odborné veřejnosti takový, že náhradu škody způsobenou krizovými opatřeními bude možné požadovat pouze za období od 12.03.2020 (konkrétně od 14:00) do 24.03.2020 (konkrétně do 06:00) – jedná se o dobu, po kterou sloužil jako právní základ pro vydaná opatření právě krizový zákon. Za období od 24.03.2020 (konkrétně tedy od 6:00 hod.) bude pak s největší pravděpodobností možné žádat náhradu škody pouze v případech, kdy by přijatá opatření byla v rozporu se zákonem.

K výše uvedenému je také třeba upozornit na současný postoj vlády, ze kterého (alespoň prozatím vyplývá), že nárok na náhradu škody bude ze strany moci výkonné vykládat skutečně velice restriktivně. Vláda se zároveň vůbec netají tím, že výše uvedené změny podnikla právě z toho důvodu, aby předešla případnému nejednoznačnému výkladu nároku na náhrady škody podle krizového zákona.

Další vývoj v této oblasti (který bude s největší pravděpodobností poměrně bouřlivý) pro Vás budeme samozřejmě i nadále sledovat a informujeme Vás o jakýchkoli případných změnách.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer