Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o tom, že 31. října 2023 vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv nové verze pokynů k zákonu o regulaci reklamy.

  1. UST-39 verze 1 Regulace reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
     
  2. UST-41 verze 1 Poskytování reklamních vzorků zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
     
  3. UST-42 verze 1 Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb u reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
     

Následně 1. listopadu 2023 vydal SÚKL ještě i novou verzi pokynu UST-40 verze 1 Doporučující pokyn k pojmu "odborník"

Nové pokyny reflektují změny v zákoně o regulaci reklamy provedené zákonem č. 376/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro k 22. prosinci 2022, o kterých jsme Vás informovali v rámci jedné z našich předchozích aktualit.

Změny provedené zmíněnou novelou zákona o regulaci reklamy včetně obsahu aktuálních pokynů budeme detailně probírat na našem VELKÉM SEMINÁŘI – FARMACIE, MARKETING A PRÁVO (CZ & SK) konaném dne 14. a 15. listopadu 2023.