V návaznosti na naši nedávnou aktualitu, týkající se sektorového šetření v oblasti distribuce léčiv Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v letech 2021 - 2022, si Vás nyní dovolujeme prostřednictvím této aktuality informovat, že ve středu 1. 3. 2023 publikoval ÚOHS kompletní závěrečnou zprávu, kde detailněji rozpracovává svá zjištění a stanoviska, včetně toho, z jakých dat vycházel a jakým způsobem je analyzoval pro své závěry a doporučení.

​​​​​​V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.