Dovolujeme si Vás prostřednictvím naší aktuality informovat o tiskové zprávě a doporučeních, které ve středu 8. 2. 2023 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se sektorovým šetřením v oblasti distribuce léčiv, které prováděl v letech 2021–2022.

  1. Modely přímé distribuce DTP/DTH

Za klíčový pro aktuální praxi považujeme závěr ÚOHS, kterým postavil najisto, že modely přímé distribuce tak, jak jsou nyní užívány a aplikovány, nemají sami o sobě negativní dopad na hospodářskou soutěž. ÚOHS dokonce vyzdvihl i řadu výhod, které tyto modely přinášejí, např. účinnější kontrolu oběhu léčiv ze strany držitelů rozhodnutí o registraci, což přispívá k zabezpečení jejich dostupnosti, snížení míry reexportů nebo efektivnější alokaci léčiv, která může přispět ke snížení riziku expirace.

Ač se jedná, i ve vztahu k dosavadní atmosféře na trhu, o průlomové stanovisko, máme za to, že ÚOHS si ponechal určitý aplikační prostor a nevyloučil, že se v budoucnu, ať už v případě změny okolností, či excesivního jednání, k šetření distribučních modelů nevrátí. Držitelům rozhodnutí o registraci pak s tímto doporučil uplatňovat transparentní a objektivní kritéria jak při výběru léčiv zařazených do DTP/DTH, tak při výběru distributora.

Pro praxi lékáren může být zajímavý návrh ÚOHS na zvážení zastropování obchodní přirážky zvlášť pro ně a zvlášť pro distributory.

  1. Další doporučení ÚOHS

Další doporučení ÚOHS rozdělil do tří kategorií z hlediska adresátů – pro SÚKL, držitele rozhodnutí o registraci a spotřebitele. Zvlášť z doporučení určených pro SÚKL můžeme vyčíst možný vývoj a tendence v oblasti farmacie, jedná se např. o   doporučení pro předepisování účinné látky, namísto konkrétního léčiva; podpora online prodeje léčiv; společná strategie v boji s nedostupností léčiv na úrovni EU, snížení míry regulace nebo dílčí doporučení pro sběr informací.

Další vývoj pro Vás budeme nadále monitorovat a rádi pro Vás případně připravíme podrobné shrnutí či vysvětlení možných dopadů do Vaší praxe.

 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.