Dovolujeme si Vás tímto krátce informovat o dnešní aktivitě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) související s již účinnou novelou zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Novela nabyla účinnosti dne 1. ledna 2023 a s ohledem na její neočekávaně rozsáhlý dopad do praxe napříč všemi odvětvími ÚOHS zpracoval metodiky a výkladová stanoviska, která dnes, tj. 4. ledna 2023, publikoval na své webové stránce a jsou dostupná zde:

Účelem metodik a stanovisek je pomoci adresátům zákona s interpretací jednotlivých ustanovení a institutů, přičemž další stanoviska budou publikována v průběhu ledna tohoto roku. Úřad současně vyzval zainteresované subjekty, aby mu zaslaly své připomínky k výše uvedeným metodickým a výkladovým dokumentům, a také případné náměty ohledně toho, ke kterým ustanovením zákona by uvítaly intepretaci ze strany ÚOHS.

Z hlediska věcného obsahu novely si dovolujeme blíže odkázat na naši předchozí aktualitu a doporučujeme interní prověření, zda se Vaší společnosti v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce nově nastavená kritéria ne/týkají, protože předmětná zjištění mohou mít významný dopad především do Vaší stávající smluvní agendy a obchodní politiky.

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud budete potřebovat naši pomoc při posouzení dopadů novelizovaného zákona do praxe, jsme Vám samozřejmě k dispozici.