Novela zákona o návykových látkách byla v pátek 3. května 2024 schválena ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu.

Kromě zavedení nových pojmů „psychomodulační látka“ a „nová psychoaktivní látka“, které jsme Vám přiblížili v naší předchozí aktualitě týkající se této problematiky, přináší novela řadu omezení a povinností pro prodejce psychomodulačních látek. Například jejich prodej bude možný pouze ve specializovaných prodejnách, do nichž budou mít osoby mladší 18 let vstup zakázán. Dispozice s psychoaktivními látkami pak bude omezena výhradně na nakládání za účelem výzkumu.

Co se zákona o regulaci reklamy týče, lze shrnout, že reklama na látky psychomodulační látky v zásadě nebude možná, ať už se týká reklamy tiskové (noviny, časopisy, letáky aj.), skrze služby informačních společností, v rozhlasovém a televizním vysíláním, či v podobě obchodních sdělení. Zakázána bude rovněž distribuce těchto látek zdarma či sponzoring. Výjimku tvoří reklama umístěná přímo ve vnitřních prostorách specializované prodejny.

Z přijatých pozměňovacích návrhů lze kromě komplexního pozměňovacího návrhu zmínit iniciativu poslankyně Zdenky Němečkové Crkvenjaš, která zavádí zákaz prodeje všech nikotinových výrobků obsahujících nikotin nebo jeho sloučeniny (vyjma léčivých přípravků podléhajících režimu zákona o léčivech) osobám mladším 18 let.

Jako zajímavost na konec lze uvést, že se jedná o první pokus o regulaci psychomodulačních a nových psychoaktivních látek na území Evropské unie. A jelikož se jedná o technický předpis mající vliv na vnitřní trh Evropské unie, novela bude muset být zaslána Evropské komisi k provedení nezbytné technické notifikace. Návrh zákona by dle současného znění měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2025, avšak jak projednání v Senátu, tak i proces technické notifikace mohou datum účinnosti ještě posunout.

Další průběh legislativního procesu budeme pro Vás bedlivě sledovat.