Dovolujeme si Vás informovat o tom, že v pátek 21. června 2024 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 176/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení vlády zařazuje následující látky do přílohy č. 4 nařízení, tj. na seznam tzv. psychotropních látek:

  • hexahydrokanabiforol (HHCP),
  • hexahydrokanabihexol (HHCH),
  • hexahydrokanabutol (HHCB),
  • hexahydrokanabioktyl (HHC-C8),
  • tetrahydrokanabihexol (THCH),
  • tetrahydrokanabutol (THCB)
  • a tetrahydrokanabioktyl (THC-C8).

 

Předmětná novela nařízení vlády nabývá účinnosti 1. července 2024 s tím, že všechny látky jsou na seznam návykových látek zařazeny pouze dočasně a ke dni 1. ledna 2025 budou automaticky ze seznamu vyřazeny. Důvodem pro toto pouze dočasné řešení je příprava speciální zákonné právní úpravy pro psychomodulační látky, která je předmětem připravované novely zákona o návykových látkách, o které jsme Vás informovali v rámci naší přechozí aktuality. Tuto novelu bude nyní projednávat Senát.

 

Uvedená aktualizace povede ke změnám při legálním zacházení s dotčenými návykovými látkami. Nově bude třeba povolení k zacházení s těmito látkami, jakož i vedení evidence, skladování a režimu výdeje těchto návykových látek. Změny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb. mají též dopad do oblasti správního trestání a do trestního práva, jelikož nelegální zacházení s těmito látkami může být kvalifikováno i jako přestupek nebo trestný čin.