Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o nejnovějším vývoji v oblasti legislativy zdravotnických prostředků.

Jak jste se již mohli dozvědět z našich předchozích aktualit, 9. září 2022 byla ve třetím čtení schválena národní doprovodná legislativa k nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR), jež byla následně postoupena Senátu.

Dne 3. listopadu 2022 byly oba předpisy, tj.:

návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro (senátní tisk č. 304)

návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (senátní tisk č. 305),

Senátem schváleny.

Rádi bychom v této souvislosti připomněli, že prostřednictvím senátního tisku č. 305 je novelizován i zákon o regulaci reklamy a jak jsme Vás již informovali, můžeme se tak těšit na zjednodušení a zpřesnění pravidel reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. O detailech tohoto legislativního návrhu a chystaných změnách pravidel v oblasti regulace reklamy budeme v detailu hovořit i na našem výročním velkém webináři FARMACIE, MARKETING a PRÁVO dne 9. listopadu 2022.

 

O dalším legislativním procesu těchto dvou návrhů, které čeká již jen podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů, Vás budeme i nadále průběžně informovat.