Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ode dne 27. srpna 2013 došlo k významným změnám v „Podmínkách Facebook Stránek“

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ode dne 27. srpna 2013 došlo k významným změnám v „Podmínkách Facebook Stránek“ (dále jen „Podmínky“).

 

Jak Facebook sám deklaruje, hlavním cílem aktuálních, a pro obchodní partnery Facebooku poměrně významných změn, je zejména snaha usnadnit obchodním partnerům vytváření a správu propagačních akcí zaměřených na uživatele Facebooku, a přiblížení obchodní strategie potřebám obchodních partnerů.  Nejvýznamnější novinky si Vám dovolujeme představit níže:  

 

(i)   významnou novinkou je upuštění od dlouhodobého požadavku správy propagační akce výhradně přes aplikace Facebooku. Napříště mohou být propagační akce spravovány jak přes aplikace Facebooku, tak přímo na profilu značky. Podmínky však zvláště zdůrazňují, že propagační akce i nadále není možné spravovat přes osobní profily uživatelů Facebooku. Není tedy např. možné stanovit jako podmínku účasti v propagační akci sdílení soutěže na osobním profilu uživatele nebo přítele uživatele. V této souvislosti doporučujeme zákaz správy propagační akce přes osobní profily uživatelů vykládat spíše extenzivně a nepodmiňovat účast v propagační akci jakoukoliv aktivitou související s užitím osobního profilu uživatele; 

 

(ii)  s ohledem na možnost správy kampaně přímo přes profil značky tak mohou obchodní partneři napříště:

 

  1. využít pro vyhodnocení počtu návštěv uživatelů také funkce Facebooku např. vložení zprávy uživatele na profil značky, vložení komentáře uživatele na profil značky či kliknutí na „To se mi líbí“, přičemž takovéto použití funkcí Facebooku jako metody určené pro vyhodnocování počtu návštěv uživatelů bylo dříve přísně zakázáno;

 

  1. využít kliknutí uživatele na „To se mi líbí“ jako volební mechanismus, což předchozí Podmínky výslovně zakazovaly;

 

(iii) z důvodu zachovávání přesnosti obsahu profilových stránek Podmínky nově stanovují zákaz nepřesného označování obsahu na profilové stránce a také pobízení uživatelů k nepřesnému označování obsahu. Napříště je tak např. zakázáno pobízet uživatele, aby se označili na fotografii, na níž nejsou zobrazeni;

 (iv) z Podmínek byl odstraněn zákaz kontaktování výherců přes facebookové zprávy, chat či přes profilové stránky značek.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

 

 

S úctou

 

 

Libor Štajer