Vážené dámy, vážení pánové, ve středu 13. 4. 2016 schválila Poslanecké sněmovna PČR ve třetím čtení vládní návrh zákona o hazardních hrách. Po letech velmi nepřehledné situace na trhu spotřebitelských soutěží a sporů s dozorovými orgány by mělo konečně dojít v této oblasti ke změně a úprava spotřebitelských soutěží by se měla přesunout ze zákona o loteriích (nově ze zákona o hazardních hrách) do zákona o ochraně spotřebitele.

Vážené dámy, vážení pánové,

ve středu 13. 4. 2016 schválila Poslanecké sněmovna PČR ve třetím čtení vládní návrh zákona o hazardních hrách.

Po letech velmi nepřehledné situace na trhu spotřebitelských soutěží a sporů s dozorovými orgány by mělo konečně dojít v této oblasti ke změně a úprava spotřebitelských soutěží by se měla přesunout ze zákona o loteriích (nově ze zákona o hazardních hrách) do zákona o ochraně spotřebitele. V rámci dalšího legislativního procesu čeká nyní návrh zákona projednání v Senátu a v případě kladného výsledku podpis prezidenta republiky.

Zajímavé je, že sama důvodová zpráva k této problematice stanoví:

Z navrhované úpravy byly nově vyjmuty hazardní hry ve formě spotřebitelských soutěží, anket a jiných akcí o ceny, jejichž úprava obsažená v zákoně č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeví z pohledu evropské judikatury značné známky nekompatibility s  právem Evropské unie. S ohledem na širokou definici obchodní praktiky uvedené v čl. 2 písm. d) směrnice 2005/29/ES není pochyb o tom, že spotřebitelská soutěž je obchodní praktikou vůči spotřebiteli dle zmiňované směrnice. Tomuto závěru taktéž odpovídá ustálená judikatura Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“). Směrnice 2005/29/ES obecně zakazuje nekalé obchodní praktiky. V příloze I směrnice 2005/29/ES jsou pak uvedeny obchodní praktiky, které jsou považovány za nekalé za všech okolností. S ohledem na skutečnost, že se jedná o plně harmonizovanou oblast, kterou není možné nad rámec evropské úpravy dále rozšiřovat, jediným východiskem proto je tuto část z návrhu nového zákona vypustit a tím umožnit posuzování spotřebitelské soutěže jako obchodní praktiky obecně, neuvedené v příloze I směrnice 2005/29/ES.

Pokud se tedy dočkáme přijetí nového zákona o hazardních hrách, jehož účinnost se předpokládá k 1.1. 2017, došlo by k částečnému uvolnění regulace spotřebitelských soutěží a rozšíření možností herních konceptů. Konkrétně nebude-li podmínkou účasti v soutěži sázka (za sázku nebude považováno zakoupení zboží za cenu obvyklou), bude možné určování výherců i formou náhodného výběru bez dřívějších finančních limitů hodnoty výher.

O dalším aktuálním vývoji Vás budeme informovat.

S úctou,

Petr Kůta

Ivan David