Vážené dámy, vážení pánové, jménem advokátní kanceláře KMVS si vás dovolujeme pozvat na odborný seminář věnovaný problematice spotřebitelských soutěží. Hlavním tématem tohoto semináře bude shrnutí aktuálního právního stavu, judikatury a přístupu dozorových orgánů v oblasti spotřebitelských soutěží a všech novinek, které nás čekají v této oblasti od 1. 1. 2017.
Vážené dámy, vážení pánové,
 
jménem advokátní kanceláře KMVS si vás dovolujeme pozvat na odborný seminář věnovaný problematice spotřebitelských soutěží. Pozvánku najdete zde.
 
Hlavním tématem tohoto semináře bude shrnutí aktuálního právního stavu, judikatury a přístupu dozorových orgánů v oblasti spotřebitelských soutěží a všech novinek, které nás čekají v této oblasti od 1. 1. 2017.
 
Shrneme i vysvětlíme obsah a praktické souvislosti nového zákona o hazardních hrách s dopadem
na reklamní průmysl.
 
Informace
Přednášející: Mgr. Petr Kůta a JUDr. Ivan David
Cena: 3.500 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek) a zahrnuje účast na semináři, tištěnou prezentaci a občerstvení
 
Kontaktní osoba a přihlášky:
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3,
e-mail: office@kmvs.cz
 
Srdečně Vás zveme ☺
 
S úctou
Petr Kůta a Ivan David