Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat o rozšíření postihů za tzv. nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o zřízení datových schránek). Doposud tzv. nevyžádaná obchodní sdělení upravoval zákon o službách informační společnosti, dle kterého je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat o rozšíření postihů za tzv. nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o zřízení datových schránek).

Doposud tzv. nevyžádaná obchodní sdělení upravoval zákon o službách informační společnosti, dle kterého je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s přijetím výše uvedeného zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zaveden další správní delikt, kterým je šíření nevyžádaných obchodních sdělení a obtěžujících sdělení (např. informace politických stran, fámy - tzv. hoaxy, atd.).

Příslušným správním orgánem je v tomto případě Ministerstvo vnitra, které je oprávněno udělit:

Fyzické osobě, která využívá datové schránky k šíření výše uvedených nevyžádaných sdělení pokutu do výše: 10.000,- Kč

Fyzické osobě podnikateli či právnické osobě, která využívá datové schránky k šíření výše uvedených nevyžádaných sdělení pokutu do výše: 10 000.000,- Kč

S úctou

Petr Kůta