Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali, že v předchozích dnech byl Nejvyšším správním soudem zveřejněn rozsudek sp.zn.: 8 As 202/2019 vysvětlující a objasňující možnosti užití nahoty v reklamě.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali, že v předchozích dnech byl Nejvyšším správním soudem zveřejněn rozsudek sp.zn.: 8 As 202/2019 vysvětlující a objasňující možnosti užití nahoty v reklamě.

Reklama, která využívá fotografie nahé ženy pouze k upoutání pozornosti na nesouvisející zboží, a tím staví ženu do pozice sexuálního objektu, představuje diskriminaci žen na základě pohlaví, snižuje jejich lidskou důstojnost a je v rozporu s dobrými mravy (zdroj: @nssoudcz). 

Uvedený rozsudek se věnuje výkladu § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy, podle kterého reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu.

Zejména se věnuje pojmu snižování lidské důstojnosti, s tím, že každé snížení lidské důstojnosti se automaticky nepovažuje za rozpor s dobrými mravy, ale je také nutné sledovat intenzitu daného skutku, kdy je již nutné jej považovat za rozporné s dobrými mravy (obdobně jako aktuální judikatura věnující se výkladu užití motivu strachu).

V případě posuzované reklamy se jednalo o reklamu zastavárenského zboží, která obsahovala vedle běžných fotografií zastavárenského zboží i „frontální fotografii téměř nahé mladé ženy pózující pouze v kalhotkách, mající zcela odhalená ňadra a opírající se nejspíše o karosérii historického automobilu“. Nejvyšší správní soud posoudil rozpor této reklamy s dobrými mravy za natolik zjevný, že není nutné, aby byl ještě detailněji zdůvodňován, a to i s ohledem na skutečnost, že zde mohlo dojít k naplnění prvků pornografie.

Z rozsudku neplyne, že by se o zakázanou sexistickou reklamu jednalo při každém využití fotografie téměř nahé ženy v reklamě. Reklamu je vždy nutné posuzovat individuálně v kontextu konkrétních skutkových okolností. Chybějící souvislost mezi vyobrazením téměř nahé ženy a propagovaným zbožím tak je jedním z možných ukazatelů svědčících o intenzitě snížení lidské důstojnosti nepřijatelným způsobem a tím porušení dobrých mravů.

Z hlediska posuzování nepřípustné míry a formy sexistického obsahu, potažmo rozporu s dobrými mravy obecně, bude rozdíl mezi reklamou propagující masérské služby, na které bude zachycena téměř nahá žena ležící na břiše na lehátku, a reklamou na sortiment či službu nijak nesouvisející s péčí o lidské tělo, která bude obsahovat explicitní eroticky až pornograficky laděné fotografie žen.

Uvedený rozsudek tak s ohledem na jeho závěry nepovažujeme za striktní zákaz užívání „nahoty“ v reklamě, ale jako jasný výkladový nástroj § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy, a nástroj pro výklad posouzení míry intenzity snížení lidské důstojnosti a tím již porušení dobrých mravů. Využívání „nahoty“ v reklamě pouze k upoutání pozornosti na nesouvisející zboží je jedním z ukazatelů překročení této míry intenzity.

S úctou, 

Libor Štajer a Petra Maryšková