Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na množící se dotazy ohledně marketingového využití blížících se Olympijských her ve Vancouveru si Vám dovoluji zaslat následující informace. Atributy vážící se k olympijským hrám požívají přímé ochrany dle zákona č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, který přesně jmenuje ta symbolika, která nelze volně užívat.

Vážené dámy, vážení pánové,

s ohledem na množící se dotazy ohledně marketingového využití blížících se Olympijských her ve Vancouveru si Vám dovoluji zaslat následující informace.

Atributy vážící se k olympijským hrám požívají přímé ochrany dle zákona č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, který přesně jmenuje ta symbolika, která nelze volně užívat.

Konkrétně se jedná se: o olympijský symbol (tj. 5 kruhů), olympijskou vlajku, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijskou pochodeň, olympijskou hymnu, olympijské emblémy a výrazy „olympijský“ a „olympiáda“. Uvedená symbolika jsou zajedno chráněna příslušným zákonem a zadruhé požívají díky registraci i ochrany podle platných právních předpisů a mezinárodních dohod na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví – tj. Comité International Olympique registruje celou řadu ochranných známek.

Pro nadcházející hry tedy Comité International Olympique úspěšně registroval slovní i obrazovou ochrannou známku VANCOUVER 2010. Ochrana se vztahuje na všechny jazykové mutace. Dále je registrováno i logo letošních Olympijských her. V této souvislosti je dobré poznamenat, že uvedené ochranné známky jsou registrovány pro všechny třídy výrobků a služeb, tj. je de facto nemožné použít v rámci marketingové akce např. slovní spojení VANCOUVER 2010. K užití olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je vždy nutný souhlas Českého olympijského výboru. V případě nedostatku takového souhlasu je Český olympijský výbor oprávněn požadovat náhradu škody, která mu byla způsobena jejich neoprávněným užitím. Tyto spory rozhoduje příslušný soud.

S ohledem na výše uvedené tedy platí zásada, že komunikace by měla probíhat pouze v obecné rovině bez konkrétního odkazu či propojení na Olympijské hry.

S úctou

Petr Kůta