Vážené dámy, vážení pánové, v návaznosti na předchozí právní aktuality, týkající se změny pokynu UST-27 – verze 3 posíláme další informace o aktuálním vývoji. SÚKL na svých internetových stránkách formálně potvrdil dosud ne zcela oficiální informace ze začátku tohoto týdne, ze kterých vyplývá, že od 01. června 2011 nedochází ke změně (nahrazení) pokynu UST-27 - verze 2 z listopadu 2008 (případně Vám zašleme). Až do vydání nové verze UST-27 je tedy verze 2 stále účinná!

Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na předchozí právní aktuality, týkající se změny pokynu UST-27 – verze 3 posíláme další informace o aktuálním vývoji.

SÚKL na svých internetových stránkách formálně potvrdil dosud ne zcela oficiální informace ze začátku tohoto týdne, ze kterých vyplývá, že od 01. června 2011 nedochází ke změně (nahrazení) pokynu UST-27 - verze 2 z listopadu 2008 (případně Vám zašleme). Až do vydání nové verze UST-27 je tedy verze 2 stále účinná!

Současně SÚKL na webových stránkách zveřejnil k připomínkování verzi UST-27 (případně Vám zašleme), ve které zapracoval jak rozhodnutí ESD ve věci Novo Nordisk (soulad tvrzení v reklamě s SPC), tak rozhodnutí ESD ve věci MSD Sharp & Dohme Gmbh proti Merckle Gmbh (přístup veřejnosti k informacím o Rx lécích na internetu) a rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci zabezpečení stránek pro odborníky.

Připomínky k návrhu nového pokynu je možné SÚKLu zasílat do 30. května 2011 na adresu jaroslava.dolezalova@sukl.cz. Následně proběhne vypořádání připomínek, včetně workshopu, a případně jejich zohlednění v textu dokumentu.

Máte-li zájem o anonymizování svých připomínek k návrhu pokynu, zašlete nám je tak, abychom vše mohli sloučit do jednoho dokumentu. O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě nadále informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer