Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a mimo jiné zpřísňuje regulaci v oblasti reklamy.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a mimo jiné zpřísňuje regulaci v oblasti reklamy.

Nově se úprava vztahuje rovněž na úvěry týkající se bydlení a vázané na koupi zboží a služeb. Zákon dopadá i na tzv. zprostředkovatele, tedy osoby, které provádí přípravu, předjednání, či poskytují doporučení ke sjednání úvěru.

Zákon výslovně zakazuje, aby jakákoliv propagace byla zavádějící, klamavá či nejasná. Očekávánou změnou je upravená definice tzv. RPSN, jejímž důsledkem by mělo být sjednocení způsobu výpočtu. Nově je důsledněji vymezeno, co vše do RPSN spadá obsahující veškeré náklady, úroky, provize, pojištění, poplatky a jiná plnění vyjma nákladů za notáře.

Jakákoliv reklama obsahující libovolný číselný údaj o nákladech úvěru musí navíc obsahovat název poskytovatele a formou reprezentativního příkladu: RPSN; úrokovou sazbu s údajem, zda se mění či nikoliv a informaci o veškerých poplatcích spojených s úvěrem; celkovou výši úvěru; výši splátky; dobu splácení a celkovou splatnou částku. Pokud je v reklamě uveden úrok, pak musí být uveden zcela stejným způsobem jako RPSN. V případě, že je k dosažení inzerovaných podmínek nutné uzavřít smlouvu o jakékoliv doplňkové službě (například pojištění), je nutné komunikovat i tuto informaci.

Úprava neopomíjí specifické formy úvěrů, například u odložených plateb musí být uvedena skutečná hodnota zboží a výše povinné zálohy; u úvěrů na bydlení musí být uvedena informace o povinném zajištění; naproti tomu u tzv. kontokorentu postačuje uvedení celkové výše úvěru, zajištění a úrokové sazby s údajem o pohyblivosti.

Mimo jiné pak zákon také stanovuje, že smlouva musí mít písemnou formu s povinným obsahem a poskytovatelé a zprostředkovatelé musí mít licenci od ČNB, která povede jejich veřejný registr. Značně rozsáhlá bude rovněž informační povinnost před uzavřením smlouvy. Pro spotřebitele budou stanoveny příznivější podmínky pro možnosti ukončení smlouvy a tyto banka nesmí vyloučit.

Budete-li mít v souvislosti s výše uvedeným jakékoli dotazy nebo nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.

S úctou, 

Petra Vodáková