Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o nejnovějším vývoji legislativního procesu, který se týká novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o nejnovějším vývoji legislativního procesu, který se týká novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Poslanecká sněmovna včera vrátila sněmovní tisk č. 391 - novelu zákona o regulaci reklamy, jejímž obsahem je návrh změny a doplnění pravidel propagace humánních léčivých přípravků zejména pro odborníky (zpřísnění pravidel pro poskytování vzorků léčiv, oznamovací povinnosti při pořádání akcí pro odborníky, zvýšení sankcí atd.), skupině poslanců reprezentované panem Mgr. Plíškem (TOP 09) jako předkladatelům k přepracování.

Dodáváme, že v minulosti byl tento sněmovní tisk též neschválen vládou, která uvedla, že některá opatření, které obsahuje, jsou již obsažena v návrhu novely zákona o regulaci reklamy, předloženého dříve Ministerstvem zdravotnictví (sněmovní tisk č. 363). Tento návrh je rovněž projednáván na úrovni Poslanecké sněmovny, nyní ve II. čtení.

I z dnešního vyjádření pana poslance Mgr. Plíška lze očekávat, že se skupina překladatelů pokusí návrh upravit nebo jej předloží v upravené formě jako pozměňovací návrh novely, která je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednávána pod již zmiňovaným sněmovním tiskem č. 363.

Vše budeme sledovat a obratem Vás budu informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer