Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna ČR ve středu 16.06.2021 ve třetím čtení přijala novelu zákona o elektronických komunikacích, jež usiluje o implementaci standardů plynoucích z evropského kodexu pro telekomunikace.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna ČR ve středu 16.06.2021 ve třetím čtení přijala novelu zákona o elektronických komunikacích, jež usiluje o implementaci standardů plynoucích z evropského kodexu pro telekomunikace.

Z těch nejpodstatnějších změn uvádíme:

 • Generování telefonních čísel
  Dle novely se za vytvoření účastnického seznamu bude považovat i náhodné vygenerování telefonních čísel, stejně tak jako pouhý přehled čísel bez dalších identifikačních údajů. Cílem úpravy je postižení dosavadní praxe získávání kontaktů z veřejných zdrojů včetně tzv. náhodného generování čísel.
   
 • Oslovování osob prostřednictvím telefonních hovorů
  Po uplynutí lhůty šesti měsíců, v rámci které musí být účastníci informováni, že mohou být kontaktováni za účelem marketingu pouze s předchozím souhlasem, bude nutné pro telefonické oslovování získávat souhlas. Uvedené by nemělo mít dopad na kontakt s vlastními zákazníky a jiné důvody hovoru, nicméně textace s ohledem na finální znění ustanovení přináší výkladové nejasnosti. Tyto nejasnosti shledáváme mimo jiné i v rámci seznamů účastníků, oslovování podnikatelů se zveřejněnými kontakty apod.
   
 • Cookies
  Dopadem novely je definitivní legislativní zavedení tzv. opt-in režimu, ve kterém bude použití cookies a jiných sledovacích technologií podmíněno předchozím souhlasem daného uživatele. Byť se nezbytnost souhlasu dovozovala s ohledem na související právní úpravu ochrany osobních údajů (přinejmenším u tzv. remarketingových cookies), po přijetí novely již bude nutné souhlasy získávat podle tohoto předpisu a lze očekávat, že orgán dozoru již nebude považovat přijetí souhlasu tzv. „nastavením prohlížeče“ za akceptovatelný.


Novela byla postoupena do Senátu a čeká se na její schválení. Pokud ke schválení dojde, nabýt účinnosti by měla k 1. lednu 2022. Situaci budeme i nadále sledovat a o aktuálním dění Vás budeme informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů k nové právní úpravě jsme k dispozici.

S úctou

Petra Vodáková