Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat, že návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který byl vrácen Poslanecké sněmovně prezidentem republiky dne 25.9. 2009, bude projednán během 64. schůze (od 20.10. 2009) Poslanecké sněmovny, a bude-li pro něj hlasovat alespoň 101 poslanců, bude přijat.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat, že návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který byl vrácen Poslanecké sněmovně prezidentem republiky dne 25.9. 2009, bude projednán během 64. schůze (od 20.10. 2009) Poslanecké sněmovny, a bude-li pro něj hlasovat alespoň 101 poslanců, bude přijat.

Uvedený zákon se snaží vymezit a zakázat tzv. „neférové obchodní praktiky“ používané nejčastěji velkými obchodními řetězci při nákupu (odběru) zemědělských a potravinářských produktů vůči dodavatelům.

Součástí zákona bude 6 příloh, které budou ukládat odběratelům ty nejzákladnější povinnosti jako např.:

- platební lhůta pro každého dodavatele nesmí být delší než třicet dnů od data dodání zboží

- sankce z prodlení budou ve prospěch dodavatel splatné i bez toho, aniž by je bylo nutné připomínat

- zákaz pro odběratele požadovat od dodavatele určitý prospěch či platbu, která neodpovídá žádné skutečně poskytnuté obchodní službě anebo je k poskytnutí služby zjevně nepřiměřená (různé formy skrytých příspěvků, atd.)

- závazek odběratele prodávat výrobek za skutečnou nákupní cenu atd..

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pokuty jsou stanoveny až do výše 10.000 000,- Kč či 10% z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Bohužel se z hlediska legislativního jedná o ne zcela precizně připravenou právní normu, která bude v případě jejího schválení způsobovat v praxi výkladové problémy.

Hezký den

Petr Kůta