Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat, že dochází ke zpřísnění postupu kontrolních orgánů v otázkách marketingových a spotřebitelských soutěží. V současné době jsou některé dříve nerizikové mechaniky posuzovány jako rizikové, případně marketingové soutěže jsou nyní posouzeny jako spotřebitelské, tedy spadající do režimu loterijního zákona. Přikládáme Vám proto přehlednou grafiku s informacemi o jednotlivých mechanikách soutěží a obecné informace týkající se případných nejčastějších rizik.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že dochází ke zpřísnění postupu kontrolních orgánů v otázkách marketingových a spotřebitelských soutěží.

V současné době jsou některé dříve nerizikové mechaniky posuzovány jako rizikové, případně marketingové soutěže jsou nyní posouzeny jako spotřebitelské, tedy spadající do režimu loterijního zákona.

Přikládáme Vám proto přehlednou grafiku s informacemi o jednotlivých mechanikách soutěží a obecné informace týkající se případných nejčastějších rizik.

 

Marketingové soutěže:

ZCELA BEZ RIZIKA

Marketingová

·         kreativita

o   obrázky

o   texty

o   fota, videa

o   tvorba

MINIMÁLNÍ RIZIKO

Marketingová

·         znalostní

o   podmínka existence objektivní odpovědi

o   otázka nesmí směřovat do budoucna

o   nedoporučujeme příliš jednoduché otázky

o   nedoporučujeme jako druhé kritérium rychlost

·         výkon

o   sport

o   PC hry

o   co největší počet

§  nejvíce víček

o   puzzle

§  nedoporučujeme příliš jednoduché

§  stejné podmínky pro všechny

o   ideálně je výhra pomocí skóre, s minimálním rizikem je výhra za užití rychlosti

MALÉ RIZIKO

Marketingová

·         vyhrává každý

o   musí být výhry stejné, nebo alespoň stejné hodnoty – malé riziko

 


Spotřebitelské soutěže:

SPOTŘEBITELSKÉ

SOUTĚŽE

·         vyhrává nejrychlejší – prvních 300. registrovaných - NÁHODA

·         vyhrává každý, ale výhry jsou různé hodnoty – výherce konkrétní výhry je určen NÁHODNĚ

·         každá třetí vyhrává – NELZE OVLIVNIT - NÁHODA

·         losování – NELZE OVLIVNIT NÁHODA

POVINNOSTI

·         jedna výhra max. hodnota 20.000,- Kč

·         ročně výhry max. hodnota 200.000,- Kč

·         ohlásit 15 dní předem specializovanému FÚ

·         min. 18 let

RIZIKA

·         Kontrola výher

·         Pozor na posouzení vkladu – pokud je vklad (sms apod.) - loterie


 

Bohužel s jakoukoliv mírou rizika nelze pro nejednotnost rozhodovací praxe zaručit, že nebude zahájeno správní řízení!

VŮBEC NEDOPORUČUJEME

RIZIKO

·         prémium sms – nedoporučujeme soutěže s hrazenými sms, optimálně doporučujeme soutěže zcela bez sms

·         děti – u marketingových soutěží doporučujeme alespoň 16 let (vždy souhlas rodičů, u sporných konceptů min. 18 let, výjimečně je možné věk snížit, ne však méně než 13 let-zde je nutná kontrola konceptu a okolností, u spotřebitelských soutěží je věk dle zákona minimálně 18 let.


Otazníkem jsou nyní rychlostní webové soutěže – zde prozatím nemáme zprávu, že by tento princip byl kontrolním orgánem výslovně označen za náhodu, nicméně není jisté, jestli v průběhu nejbližší doby tato mechanika nebude za loterijní (stejně jako rychlostní SMS soutěže) označena (nejspíše z důvodu různé rychlosti připojení…) – u této soutěže zde tedy eventuální riziko existuje.

Závěrem si dovolujeme uvést, že i u mechanik, které doposud nespadají do režimu loterijního zákona a které jsou uvedeny výše, je vždy v konkrétním případě nutné posoudit veškeré detaily, aby byl případně eliminován rizikový prvek.

V případě dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.

S úctou, 

Petr Kůta