Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o následujících dvou aktualitách: 1. novela zákona o loteriích: Poslanecká sněmovna včera ve třetím čtení schválila novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (loterní zákon). Předmětná novela sice přímo neřeší problematiku tzv. spotřebitelských soutěží, nicméně obsahuje v §1 odst. 8 nové ustanovení, které zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle daného zákona.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o následujících dvou aktualitách:

1. novela zákona o loteriích: Poslanecká sněmovna včera ve třetím čtení schválila novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (loterní zákon). Předmětná novela sice přímo neřeší problematiku tzv. spotřebitelských soutěží, nicméně obsahuje v §1 odst. 8 nové ustanovení, které zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle daného zákona.

Za loterie a jiné podobné hry se podle dosud platného znění loterního zákona (tato úprava zůstane zatím i nadále) považují i tzv. spotřebitelské soutěže. Spotřebitelské soutěže (pozor jedná se o odlišný druh akcí než jsou tzv. marketingové soutěže typu: „vyhrává každý“, „SMS doručená na x-tém pořadí“, „kreativní, znalostní“, atp. – na ty se loterní zákon vůbec nevztahuje) jsou charakterizovány těmito znaky: - náhodný výběr výherce (nejčastěji princip losování) - platí pro ně zákonné limity výher (20.000,- Kč na jednu výhru a 200.000,- Kč pro všechny výhry za jeden kalendářní rok u jednoho provozovatele) - výhrou nesmí být zejména peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a - podává se oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu dle sídla provozovatele Nové ustanovení v loterním zákoně by v případě definitivního přijetí novely zakazovalo reklamu na ty spotřebitelské soutěže, které by jejich provozovatel neoznámil finančnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že nyní ještě bude pokračovat schvalování novely zákona v Senátu a následně je potřeba k dokončení legislativního procesu ještě podpis prezidenta republiky, není zatím jasné, zda-li uvedená novela bude vůbec schválena a jaká bude její případná konečná podoba. Závěr: Včerejší schválení novely zákona o loteriích zatím nic nemění na dosavadní praxi v oblasti spotřebitelských a marketingových soutěží.

2. zákon audiovizuálních mediálních službách na vyžádání: Poslanecká sněmovna přijala dne 13.4. 2010 pozměňovací návrhy zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, který bude mj. za zákonem stanovených podmínek povolat tzv. product placement (umístění produktu v audiovizuálních dílech), tj. umožní legálně využívat další reklamní nástroj. Závěr: Lze očekávat, že legislativní proces týkající se zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání by měl být definitivně ukončen do léta 2010, odkdy by mohl být uvedený zákon účinný.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Petr Kůta